Også i energiselskapene kan det være radioaktive kilder å beskytte seg mot. En plakat som påminner om dette bør absolutt være relevant.(Illustrasjon: Statens Strålevern)

Statens Strålevern får en del henvendelser rundt håndtering av radioaktive kilder. De har nå laget en informasjonsplakat som kan henges opp hos bedrifter der det er behov for slik informasjon.

Kilde: Norsk Industri

– Det er bra at Statens Strålevern sprer informasjon om risiko for- og håndtering av radioaktive kilder i returmetall til gjenvinning. Dette er et område som skal ha høy oppmerksomhet i bransjen. Vi oppfordrer bedriftene til å ta i bruk informasjonsmateriellet fra Strålevernet, f.eks. ved å henge opp plakaten på arbeidsplassen, sier Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri.