Statkraft går ut av første kvartal 2016 med flagget til topps, her illustrert med bygging av nye Nedre Røssåga kraftverk i Nordland. (Foto: Statkraft)

(Oslo, 28. april 2016) Statkraft oppnådde i første kvartal 2016 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 4250 millioner kroner, en økning på 289 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2015. Kvartalets resultat etter skatt endte på 2389 millioner kroner.

Kilde: Statkraft

Gjennomsnittlig systempris i Norden var 23,9 EUR/MWh i første kvartal. Det er en nedgang på 15 % sammenlignet med 28,2 EUR/MWh i samme kvartal i 2015, men høyere enn i fjerde kvartal i fjor. Samlet produksjon i Norden var 17,9 TWh, som er en økning på 3,1 TWh sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Økt vannkraftproduksjon i Norge og Sverige har mer enn motvirket effekten av lavere priser. Ny produksjonskapasitet fra forretningsområdet Internasjonal vannkraft har ytterligere bidratt til å øke EBITDA.

– Samlet produksjon fra Statkraftkonsernet var 19,4 TWh. Det er rekordhøyt og har resultert i en solid EBITDA. Vi fortsetter å se økt produksjon fra våre internasjonale eiendeler som bidrar med stabile inntekter, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Resultatet etter skatt endte på 2389 millioner kroner. Det er en nedgang fra samme kvartal i 2015, som var påvirket av store urealiserte, positive valutaeffekter.

Statkraft, TrønderEnergi og et konsortium ledet av Credit Suisse besluttet i første kvartal å investere i et 1000 MW-prosjekt bestående av seks landbaserte vindparker i Midt-Norge. Statkrafts eierandel i prosjektet er 52,1 %. Anleggsarbeidene har startet. Prosjektet er berettiget til elsertifikater og skal være ferdigstilt i 2020.