- Vi har forventninger til at restruktureringen av eierskap i så store deler av Bjerkreimsområdet har en positiv effekt for utviklingen av vindkraft i området, sier Bjørn Honningsvåg, administrerende direktør i Lyse Produksjon AS.

Lyse Produksjon AS har solgt sin minoritetspost på 26,7 prosent i vindkraftprosjektet Skinansfjellet i Hå kommune til Norsk Vind Energi AS. Skinansfjellet vindpark utgjør ett av fem planlagte prosjekter i Bjerkreimsområdet.

Kilde: Lyse

Skinansfjellet vindkraftverk har konsesjon på inntil 90 MW og er en del av «Bjerkreimsområdet» der de fem vindkraftverkene har konsesjon på 426 MW.

– Norsk Vind Energi AS befester nå rollen som den største enkeltaktøren i Bjerkreimsklyngen. Vi forventer at selskapet nå framstår som den drivende kraft for å realisere prosjektene i klyngen, og vi ønsker dem lykke til, sier Bjørn Honningsvåg, administrerende direktør i Lyse Produksjon AS.  

Lyse har forventninger til at restruktureringen av eierskap i så store deler av Bjerkreimsområdet har en positiv effekt for utviklingen av vindkraft i området, og i særdeleshet at dette kan bane vei for at det blir tatt en beslutning som sikrer nettilknytning gjennom Bjerkreim transformatorstasjon. Lyse har fortsatt betydelige eierinteresser i Bjerkreimsklyngen gjennom det heleide Måkaknuten vindkraftverk som er planlagt med 22 vindmøller. Investeringer i vindkraft er krevende i dagens kraftmarked og Lyse vil legge opp til et godt og konstruktivt samarbeid for å ivareta våre interesser og vurdere ulike løsninger som kan bidra til at prosjektene i Bjerkreimsklyngen kan bli realisert.

Fra Lyses side er det nedlagt en betydelig innsats for at Bjerkreim transformatorstasjon skal bli realisert, og vår medvirkning til byggingen av transformatorstasjonen vil bli videreført i samsvar med den avtale som er inngått mellom Statnett og Lyse Produksjon AS.