– Vi tar sikte på komme i gang med utdanning av 10-15 sivilingeniører i elkraft til høsten, forteller professor Wilhelm Rondeel.

Høgskolen i Sørøst-Norge oppretter et sivilingeniørstudium i elkraft i Porsgrunn fra høsten. Det har meldt seg opp mot femti søkere til Electrical Power Engineering, som er navnet på det internasjonale masterstudiet.

– Vårt masterstudium vil være forankret i vannkraften, som er den mest effektive form for fornybar energi. Samfunnsverdien av vannkraft er også høyere enn for andre kraftkilder, ettersom den er så lett regulerbar, sier Wilhelm Rondeel, som er professor II ved Høgskolen Sørøst-Norge, tidligere Høgskolen i Telemark.

Han har stått sentralt i utformingen av studiet sammen professor II Gunne Hegglid, og initiativtakeren, professor Svein Thore Hagen, som for tiden har studiepermisjong.

Rondeel forteller at det toårige masterstudiet bygger på bachelor-graden i elkraft, og undervisningen vil foregå på engelsk. Høgskolen i Porsgrunn var først ut med å tilby den såkalte Y-veien til ingeniørutdanningen, det vil si at det ble tatt inn kandidater med fagbrev i elektro. I dag har en betydelig andel av studentene på elkraft ved høgskolen denne bakgrunnen. Med den nye studiet blir det altså mulig å gå hele veien fra fagbrev til mastergrad.

– Vi vil vektlegge de klassiske elementene i elkraften, kraftgenerering og overføring, og da i skjæringspunktet mot automatiseringsteknikk. De ulike emnene i masterstudiet vil samlet gi våre studenter god oversikt over hvordan elektriske anlegg og systemer er bygget opp og driftes, påpeker Rondeel.

Også nødvendige dimensjonerende krav til utstyr (spenningskvalitet) i allmenn elforsyning inngår i studiet. Det vil bli lagt vekt på emner innenfor reguleringsteknikk som blir benyttet for å opprettholde sikker drift av kraftsystemet. Studentene vil også bli forberedt på den forestående utviklingen av smarte nett.