Marie Butenschøn og Analía Landriel mottok «Best in Industry»-prisen på vegne av Statkraft.(Fotograf Line Slotnes)

Statkraft har blitt kåret som den sjette mest attraktive arbeidsgiveren blant ingeniørstudenter og ble tildelt «Best in Industry»-prisen innen Kraft- og strømleverandørsegmentet i Norge.

Kilde: Statkraft

Statkraft har blitt tildelt «Best in Industry»-prisen innen Kraft- og strømleverandørsegmentet. I tillegg ble selskapet rangert som en av Norges 100 mest attraktive ingeniørselskaper å jobbe for i 2016 – opp én plass fra året før. Undersøkelsen ble gjennomført av Universum mellom januar og mars 2016 og mer enn 15.643 studenter fra 29 universiteter og høyskoler svarte på undersøkelsen.

Undersøkelsen konkluderte med at ingeniører som vil jobbe for Statkraft, forbinder selskapet med bærekraft, verdifulle og anerkjente referanser for deres videre karriere, så vel som mulighet for utvikling. Oppmerksomheten blant ingeniørstudenter er fortsatt høy og stabil, og det at studentene går fra å overveie til å faktisk velge Statkraft som drømmearbeidsgiver, viser at en god strategi for arbeidsgiverprofilering er en viktig del av selskapets forpliktelser.

Universum gjennomfører årlige undersøkelser som gir innsikt i studenter og fagfolks opplevelse av arbeidsgivere. Funnene kan brukes som grunnlag for beslutningstaking når man velger målgrupper, budskap og kanaler for fremtidige kampanjer for arbeidsgiverprofilering, og kan fungere som et kontrollverktøy for å måle arbeidsgivers attraktivitet blant spesielle målgrupper.