Ringeriks-Kraft Service har god erfaring med installasjon av automatiske strømmålere. Det var utslagsgivende for at de fikk oppdraget med å installere nærmere 70 000 AMS-målere hos oss, sier Erling Dalberg, adm.direktør i Troms Kraft Nett. (Foto: Tore Halvorsen)

Troms Kraft Nett og Ringeriks-Kraft Service har inngått avtale om utskiftning av nærmere 70.000 strømmålere. For Troms Kraft Nett er dette det største teknologi- og logistikkprosjektet noensinne, og det er derfor nødvendig å få ekstern bistand for gjennomføring av installasjonen. Opp mot 170 strømmålere skal skiftes ut daglig.

Kilde: Troms Kraft

Avtalen innebærer at Ringeriks-Kraft Service skal ha ansvaret for booking av tidspunkt med kundene, demontering av de gamle og montering av de nye målerne.

 – Kompetanse og erfaring var viktige kriterier for oss i valget av samarbeidspartner til denne jobben. Ringeriks-Kraft Service har god erfaring med installering av automatiske strømmålere. Selskapet har installert 20.000 nye målere i sitt eget område, i tillegg har selskapet bistått flere andre av landets nettselskap i dette arbeidet. Vi er veldig fornøyd med å ha fått Ringerike-Kraft Service som samarbeidspartner og ansvarlig for monteringen av utstyr hos kundene i et så omfattende prosjekt, sier Erling Dalberg, administrerende direktør i Troms Kraft Nett.

Å bytte samtlige målere medfører at vi kommer på besøk til alle våre kunder. – Dette er noe vi har stor respekt for. Derfor er det betryggende at Ringeriks-Kraft Service har gjort dette tidligere, og med gode tilbakemeldinger fra kundene, sier Dalberg, og legger til: – God dialog og informasjon til kundene våre er høyeste prioritet for oss. Våre kunder skal være trygge på at de vil få informasjon i tide og den hjelpen de trenger.

I 4.kvartal 2016 starter pilotprosjektet med utskifting av 1.000 målere i Troms Kraft Netts område. Masseutrullingen starter i januar 2017 og vil pågå frem til juli 2018.

Prosjektet vil gi ringvirkninger i næringslivet lokalt; Ringeriks-Kraft Service vil benytte seg av lokale underentreprenører for montering av de nye strømmålerne.

 – Vi ser på lokalkunnskap som et viktig suksesskriterium for prosjektene våre. Grunntanken i konseptet vårt er derfor å bruke lokale underentreprenører i montasjen. Når du skal hjem til nesten 70.000 husstander er det viktig å kjenne nærmiljøet. Vi gleder oss til oppstart på et spennende samarbeid med Troms Kraft Nett og våre underentreprenører, sier Bent Kvannli avdelingsleder AMS i Ringeriks-Kraft Service.