Fire svenske kjernekraftreaktorer er allerede besluttet stengt. På grunn av dårlig lønnsomhet og energipolitikk henger de resterende seks i en tynn tråd. Bildet viser Forsmark Kjernekraftverk. (Foto: Vattenfall)

Den svenske regjeringen har lagt frem første forslag til Sveriges langsiktige energipolitikk. Målet med energimeldingen er å innfri forpliktelser i Kyoto- og Parisavtalen, i tillegg til et politisk ønske om en karbonfri energisektor. Miljöpartiet har et spesifikt ønske om å legge ned kjernekraften og erstatte denne med fornybar energy.

Kilde: LOS Energy

Det er allerede vedtatt å stenge ned fire kjernekraftreaktorer. Sveriges resterende seks reaktorene har forventet levetid frem mot 2050. Dårlig lønnsomhet og energipolitiske tiltak kan føre til tidligere nedstenging.

I 2015 utgjorde kjernekraften 35 prosent (55 TWh) av Sveriges strømproduksjon. Deler av denne produksjonen blir erstattet av ny fornybar kraftproduksjon. En ny kjerenekraftreaktor i Finland med planlagt oppstart innen 2020 gir også ekstra kapasitet. Imidlertid gjenstår en del kraftproduksjon for å kunne erstatte all kjernekraften innen 2050.