Sun-Net fra Grimstad er en av ytterst få leverandører av solcelleintegrerte takstein. Disse er produsert i Tyskland, men bør også kunne produseres i Norge Sun-Net er foreløpig ikke med i den omtalte solklyngen. Foto: Sun-Net

Aktørene i den norske solklyngen mener markedet for bygningsintegrerte solceller har et stort og uforløst potensial. Derfor søker de nå om Arena-midler for å kunne øke aktivitetene.

Næringsklyngen med bedrifter på østlandsområdet som utvikler, produserer, selger og omsetter solcelleteknologi har sendt en prosjektskisse for å bli tatt opp i klyngeutviklingsprogrammet Arena.

Hensikten er å videreutvikle arbeidet og resultatene de har oppnådd siden klyngeoppstarten i 2013, og ikke minst å utvikle norske næringsaktører og industri for å utnytte et gryende nasjonalt og internasjonalt marked for bygningsintegrerte solceller.

– Vi tror at det er stor interesse for slike løsninger både i Norge og på det internasjonale markedet, sier rådgiver og ansvarlig for solenergi i Multiconsult, Bjørn Thorud til energibransjen.no.

Mage kunder, få leverandører

– En undersøkelse viser at det er få leverandører av slikt utstyr, og de som er til stede er små. Her tror vi det er et stort potensial form å utvikle produkter og tjenester til et marked i vekst, sier han.

Thorud mener at bygningsintegrerte solceller ofte kan være billigere enn konvensjonelle bygningselementer, for eksempel fasade- og takbekledning. I tillegg kommer gevinsten ved energiproduksjonen. Og slike elementer er like gode rent bygningstekniske som konvensjonelle bygningselementer.

– Barcode i Oslo kunne for eksempel blitt bygd med slike bygningsintegrerte solceller i fasadene, og man kunne oppnådd en betydelig gevinst for de som bruker bygningene, mener han.

Nye forretningsmodeller

Tanken er at solklyngen under under Arena-paraplyen skal utvide både det geografiske og tematiske området.

Prosjektleder Trine Kopstad Berentsen i Oreec er administrativ leder for solklyngen, og forteller at de ønsker å bidra til at medlemsbedriftene skal kunne utvikle nye forretningsmodeller.

– Etter to år har vi nådd et punkt i klyngearbeidet der det er naturlig å ta det ett step opp, sier hun.

Medlemsbedriftene ønsker å bygge videre på kompetansen som er utviklet, og ser blant annet bygningsintegrerte solceller som en naturlig utvikling i hvordan de videreutvikler denne kompetansen.

– Vi har mye av denne verdikjeden i Norge, men ingen som utvikler og produserer moduler i dag. Den nasjonale solklyngen vil jobbe med omdømme, markedsutvikling og kompetanse og utvikle en sterk stemme for den norske solbransjen.

Forbedret datagrunnlag

Avdelingsleder Sean Erik Foss hos IFE er opptatt av at mye av datagrunnlaget for solenergi i Norge er for dårlig. – Dette er en av flere tema som solklyngen har sørget for å oppdatere, sier han.

Dagens estimater på solenergi i Norge har tidligere vært basert på data fra to målestasjoner – en i Karlstad og en i Bergen.

– Da blir det mye «gråværsdata» fra Bergen. Kjeller Vindteknikk har på oppdrag fra Oreec og solklyngen oppdatert dette og utarbeidet en studie over tilgjengelige solenergidata i Norge.

 

Fakta om Solklyngen

Medlemsbedrifter pr i dag:

  • Asplan Viak
  • Elkem Solar
  • Eltek
  • FUSen
  • Glava Energy Center
  • Institutt for Energiteknikk
  • Multiconsult
  • Scatec Solar
  • Solcellespesialisten
  • Teknova

Fristen for Arena-søknaden er i slutten av april. Utfallet offentliggjøres ca 20. juni

Arena-programmet er myntet på regionale grupperinger av bedrifter og kunnskapsmiljøer som ser muligheter for en felles innsats for utvikle både miljøet og den enkelte bedrift.