Ill: Shutterstock

EB Nett har besluttet å legge hele sin AMS-infrastruktur i nettskyen. De mener at denne løsninger er både sikker, rimelig og fleksibel.

EB Nett har valgt en litt utradisjonell løsning når de nå er i ferd med å etablere sin nye IKT-arkitektur. De vil bruke standardiserte skytjenester som basis i sin AMS-infrastruktur og i utviklingen av nettnytte og andre AMS-tjenester.

– Dette baserer vi på vurderinger av både sikkerhet, økonomi og framtidig fleksibilitet, sier Otto Rustand, som er leder for systemdriften i EB Nett. Selskapet har valgt Microsoft Azure-plattform, men rustand sier det kunne vært andre av de standardiserte skytjenestene, for eksempel Amazon.

– Det ble Microsoft, fordi vår samarbeidspartner eSmart Systems baserer sine systemer på deres plattform, sier han. Selskapet har fått sine leverandører av IKT-systemer til å legge til rette for at systemene kan legges ut i skyen. – Det har gått veldig bra. De var umiddelbart interesserte i denne løsningen, og har bidratt til å gjøre de tilpasningene som har vært nødvendige.

Nettnytte og sensordata

EB Nett bruker skyen til innsamling og håndtering av målerverdier, og ta imot og prosessere alle hendelser og data fra nettnyttefunksjonalitet som overvåking av avbrudd, spenningskvalitet, og sensordata fra nettstasjonene som temperatur, fuktighet, «dør åpen» og så videre. AMS-konsentratorene i nettstasjonene blir navet som samler inn alle data.

– Vi har en klar begrensning på dette: Vi bruker skyen kun til innsamling og håndtering, ikke styring. All styringsdata går fremdeles via SCADA-systemet, med den «gamle» måten å sikre infrastrukturen på, sier Rustand.

Han mener dette er en sikker, fleksibel og rimelig løsning for selskaper som er store nok til å kunne legge en del egne ressurser inn i utviklingen og driftingen av sin IKT-infrastruktur. – De små selskapene er nok bedre tjent med å sette ut mest mulig til eksterne tjenesteleverandører, tror han.

Løsningen er utviklet i samarbeid med FEAS Nett, RIK Nett, SFE Nett og eSmart Systems i et industrielt forskningsprosjekt. – Så vidt jeg vet, er det ingen av de andre i samarbeidet som har tatt skrittet fullt ut og etablert hele head-end-systemet i skyen, slik som oss, ennå, sier han. 

Også de tidligere nettselskapene til Lier og Hadeland var med i prosessen. Disse ble fra årsskiftet slått sammen med EB Nett.