Sikringsskapene til noen av de berørte kundene i Sande i Vestfold ble bokstavelig talt lagt i svart. (Foto: Skagerak Nett)

Doble jordfeil kan skape store problemer. Det har Skagerak Nett erfart. Spesielt en hendelse i Sande i Vestfold ga den faglige ekspertisen i selskapet noe å bryne seg på.

Hendelsen i Sande fant sted oktober 2015. Det oppsto dobbel jordfeil i 22 kV høyspentnett. Utgangspunktet var jordfeil i en høyspentkabel. Dette førte til en økning av spenningen mellom fase og jord i de to friske fasene.

Som følge av dette oppsto jordfeil nr. 2. Isolator i en mast havarerte. Som knyttet til svakheter i jordingssystemene gikk store deler av feilstrømmen gjennom felles jordingsanlegg for lavspent og høyspent i en nettstasjon. Dette medførte svært høye spenninger inn i kundenes installasjoner.

Berørte nettstasjon forsynte 52 husholdningskunder. For 28 av de berørte kundene utløste dette ikke bare spenningsbrudd, men også havari av elektrisk utstyr. Noen av sikringsskapene ble bokstavelig talt lagt i svart.

Skagerak nett har de senere årene installert flere spoler i sitt høyspente distribusjonsnett. Dette fører til færre utkoblinger ved forbigående feil. På den andre siden blir permanente jordfeil liggende noen sekunder lengre inne før de kobles ut. Komponenter i nettet blir da utsatt for større påkjenninger enn i et ikke spolejordet nett. Dette er trolig årsaken til hendelsen.

I tilfellet Sande ble feilstrømmen stoppet av for stor overgangsmotstand i en jordingsklemme. Betydelige deler av feilstrømmen gikk da uønskede veier, og beregninger viser at det medførte en spenningsøkning på syv kilovolt mellom fase og jord i de berørte husstandene.

Skagerak Nett understreker viktigheten av å ha gode rutiner for tilsyn og vedlikehold av både jordingssystemer og øvrige komponenter i nettet. Les mer om hendelser knyttet til jordfeil i fagbladet Energiteknikk (nr.3-16) som nå er under distribusjon.