Droner benyttes allerede til tilsyn av elektrisk infrastruktur. Det ligger til rette for en vesentlig bredere anvendelse av denne teknologien i tilsyn i fremtiden. (Foto: DEFO)

Hvordan kan tilsyn av elektriske anlegg i et fremtidsperspektiv best mulig organiseres. Dette er spørsmålet som DSB og NEK sammen stiller i en utredning som skal legges frem for den sentrale ledelser i DSB før sommeren.

Med korte tidsfrister til å vurdere komplekse utfordringer har de to samarbeidspartnerne tatt tak. Utredningen strekker seg i flere retninger og har berøringspunkter i alle deler av fag- og interesseområdene til elsikkerhet i samfunnssikkerhet- og beredskapsperspektiv. Mer enn 50 representanter for myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukermyndigheter og et variert utvalg øvrige relevante aktører er invitert med i referansegruppen for utredningen.

Både DSB og NEK uttaler at det i arbeidet med denne utredningen er mye ny mark å pløye. Samfunnet er stilt overfor konturene av en teknologisk utvikling med mange ukjente faktorer. Noe av det viktigste er å bygge et fundament for en analytisk tilnærming til fremtidens utfordringer innen elsikkerhet, og å sikre tilgang av relevant informasjon fra formelle og uformelle kanaler, understrekes det i prosjektbeskrivelse.

Sjefingeniør Helge Topp i Elsikkerhetsavdelingen i DSB er en av to sidestilte prosjektledere. Den andre er fagsjef Leif T. Aanensen i NEK. Det er mer å lese om denne saken i kommende utgave av fagbladet Energiteknikk, som i disse dager er under utsendelse til leserne.