Arbeidene med å rive den gamle betongdammen fra 1933 er i gang i Skjerkevatn. Når det gamle landemerke forsvinner i løpet av april, starter arbeidene med den nye steinfyllingsdammen. (Foto:Anders Martinsen)

Nå står den gamle betongdammen i Skjerka Kraftverk i Åseral kommune i Vest-Agder for fall. Konstruksjonen fra 1933 skal erstattes med en ny, samtidig som vannstanden i Skjerkevatn heves med 23 meter.

Kilde: Agder Energi

Planen er at dammen skal være vekk i løpet av april. Deretter setter entreprenøren i gang med å bygge steinfyllingsdammene, både der og der den gamle Dam Skjerkevatn har stått og i Heddersvika. Etter hvert skal vannstanden i Skjerkevatn heves med 23 meter, opp til samme nivå som i Nåvatn. Skjerkervatn og Nåvatn blir da ett reguleringsmagasin. Til nå har Skjerkevatn vært inntaksmagasin for Skjerka kraftverk.

 – Arbeidet er godt i rute. Det har vært stille på anlegget siden nyttår. Nå startet arbeidene opp etter påske, og om kort tid er det full fart der oppe, forklarer prosjektleder Tor Åmdal i Agder Energi Vannkraft. 

Han regner med det vil være mellom 60 og 70 arbeidere på anlegget i løpet av noen uker.

Mye stein 
Det går med 1,2 millioner kubikkmeter stein til de to nye steinfyllingsdammene som etter hvert reiser seg i hver sin ende av Skjerkevatn. Steinen hentes i et steinbrudd som er anlagt midt i mellom de to nye dammene, et steinbrudd som vil ligge under vannspeilet når alt er ferdig.

 – Dette er kortreist stein, en god løsning både økonomisk og klimamessig, når vi først har et så stort prosjekt, sier Åmdal.

 På den nye Dam Heddersvika vil det medgå 500 000 kubikkmeter stein. Dammen blir 600 meter lang og 30 meter høy. Dam Skjerkevatn vil «sluke» 700 000 kubikkmeter stein. Denne dammen blir 450 meter lang og 50 meter høy. Dammene ved Skjerkevatn er det største damprosjektet i Norge på lang tid.

HMS-ingeniør Tor Arne Bekkedal kan fortelle at anleggsarbeidene ikke har medført alvorlige skader eller uhell så langt.

 – Vi har vært dyktige, og hatt et tett og godt samarbeid med entreprenøren om dette. Å unngå ulykker er første prioritet for oss som byggherre, sier han.