I dag forsynes Svalbard med elektrisitet fra kullkraft. Nå lanseres ideen om en strømkabel fra fastlandet. (Foto: Tommy Dahl Markussen)

Kullæraen går mot slutten og det haster å finne et nytt energisystem for Svalbard. Regjeringen bør utrede både strømkabel fra fastlandet og lokale fornybare kilder, skriver seniorrådgiver i Bellona, Runa Haug Khoury.

Kilde: Seniorrådgiver i Bellona, Runa Haug Khoury

Norske politikere har det travelt med å planlegge fremtidig energisikkerhet på Svalbard. Kullprisen har stupt fra 220 dollar per tonn i 2008 til under 50 dollar per tonn i 2015. Dette gir gruvedriften på Svalbard begrenset levetid, og hjørnesteinsbedriften Store Norske sliter tungt allerede.

Dessverre er også øysamfunnets energiforsyning låst til gruvedriften: tilnærmet 100 prosent er kullbasert. En løsning kan bli import av kull for å drifte dagens energisystem videre. Men dette er både dyrt, kortsiktig, og politisk vanskelig.

Derfor er det spennende at FrP nå vil utrede om Svalbard kan elektrifiseres med ren kraft fra Nord-Norge, slik Øyvind Korsberg (FrP) tar til orde for i Svalbardposten 18. mars. Både SV og KrF synes forslaget er interessant. Vi mener at både energiminister Tord Lien og næringsminister Monica Mæland bør følge opp forslaget om en utredning.