Nå stiller Norges Forskningsråd/ ENERGIX-programmet 170 MNOK til disposisjon for en mer energieffektiv og konkurransedyktig industri, her illustrert med anlegget til Borregaard Industrier i Sarpsborg. (Foto: Borregaard)

Forskningsrådets ENERGIX-program lyser ut 170 millioner kroner til innovasjonsprosjekter, og ønsker flere prosjekter som er rettet mot mer effektiv energibruk i industrien. Prosjektene skal bidra positivt til bedriftenes verdiskaping og konkurransekraft.

Kilde: ENERGIX

ENERGIX har allerede en portefølje av prosjekter som utvikler mer energieffektive industribedrifter. Den består i dag av 14 spennende prosjekter som bare i år vil motta nær 36 millioner kroner til sammen i finansiering fra Forskningsrådet. Dette er store prosjekter med høy brukermedvirkning der industripartnerne bidrar med en tilsvarende sum som Forskningsrådet.

Veikart for prosessindustrien

Nå ønsker ENERGIX påfyll av nye prosessrelaterte prosjekter. Noen av dagens prosjekter er i ferd med å avsluttes, og problemstillingene og utfordringene er så mange at industrien gjerne kan ha flere komplementære prosjekter gående samtidig.

– En viktig del av norsk verdiskapning skjer i prosessrelatert industri. Ett av hovedmålene i ENERGIX er å styrke innovasjon i næringslivet på områder hvor norske aktører har spesielle fortrinn. Kunnskapen som genereres i de pågående prosjektene som finansieres av ENERGIX, vil gi prosjektdeltakerne unike muligheter til nye innovasjoner og økt konkurransekraft, sier seniorrådgiver Eline Skard i Forskningsrådet.

Norsk industri la nylig frem et veikart for prosessindustrien der målet er økt verdiskaping med null utslipp av klimagasser i 2050. Veikartet ble overlevert Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft 9. mai. Forskning og innovasjon er forutsetninger for å nå målet.

– Veikartet peker på flere behov for ny teknologi. Det åpner for nye prosjekter i prosessindustrien med støtte fra ENERGIX, sier Skard.

All landbasert industri kan søke

I en gjennomgang av hva slags type industri som har fått støtte til innovasjonsprosjekter fra ENERGIX-programmet, er det få næringsmiddelbedrifter. Forskningsrådet ønsker flere prosjektsøknader fra denne industrien.

– Vi ser et stort potensial for å spare energi i næringsmiddelindustrien. Nå håper vi at næringsmiddelsektoren benytter muligheten til å heve egen kompetanse og finne nye, innovative måter å drive energieffektiv produksjon på, sier Skard.

Hun understreker at utlysningen er åpen for all landbasert industri.

– Ingen aktører er for store eller for små. Vi ønsker generelt flere gode søknader fra alle sektorer. Kriteriet er at man har en innovativ idé som er avhengig av en forskningsaktivitet for å kunne realiseres, sier Skard.