Uten endringer i vannføringen gir oppgraderinger i Braskereidfoss kraftverk et fornybartilskudd på 40 GWh. (Foto: Eidsiva Energi)

I går ble Braskereidfoss kraftverk 2 i Våler kommune offisielt åpnet av olje- og energiminister Tord Lien.

Kilde: Eidsiva Energi

Braskereidfoss kraftverk ligger i Glomma. Anlegget er nå utvidet med ett nytt aggregat som vil øke produksjonen av fornybar energi ved kraftverket med hele 40 GWh uten at vannføringen endres. Det er bygd en ny kraftstasjon på østsiden av Glomma, ca. 50 meter øst for det eksisterende kraftverket. Det nye aggregatet er av samme konstruksjon som det eksisterende, men utnytter vannet mer effektivt, og er bygget etter dagens krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). 

– Utvidelsen av kraftverket er et viktig miljøtiltak, og helt i tråd med Stortingets og regjeringens overordnede mål om å øke produksjonen av fornybar energi ved at eksisterende kraftanlegg utnyttes bedre, sier produksjonsdirektør Oddleiv Sæle i Eidsiva. Utvidelsen påvirker verken naturen eller vannstanden ovenfor eller vannføringen nedenfor kraftverket. 

Arbeidet startet i august 2013 og den nye stasjonen ble satt i ordninær drift i februar i år. Utvidelsen av kraftverket har kostet 360 millioner kroner, og eksisterende kraftverk har vært i drift i hele byggeperioden.
Med utvidelsen fra ett til to aggregater øker den årlige produksjonen ved kraftverket med 40 GWh (millioner kilowattimer) fra 130 GWh til 170 GWh. Økningen tilsvarer årsforbruket til rundt 2000 eneboliger.

– Arbeidet har gått bra. Samarbeidet med leverandørene, og mellom byggherre og leverandører, har vært godt, sier prosjektleder Willy Brandvold i Eidsiva Vannkraft. På det meste arbeidet 55 personer fra leverandører og underleverandører på prosjektet samtidig. 

– Vi har hatt et godt arbeidsmiljø, og det kommer ikke av seg selv. Her har alle bidratt positivt, sier Brandvold.

Fakta
Braskereidfoss kraftverk ligger i Våler kommune i Hedmark og er eid av Eidsiva Vannkraft AS. Det ble satt i drift i 1978 og utnytter et fall på 9,5 meter. Produksjonsøkningen tilsvarer strømforbruket til ca. 2000 eneboliger i løpet av ett år. Dette oppnås i hovedsak ved at kraftproduksjonen ivaretas av det ene aggregatet når det andre må stanses for rehabilitering, reparasjoner eller rutinemessig vedlikehold. I tillegg kan Braskereidfoss kraftverk utnytte flomvannføringer mer effektivt med to aggregater. 

Eidsiva er eier eller deleier i 45 kraftverk i Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag, og har ansvaret for driften av 46 kraftverk.