Gode ideer om utvikling av fremtidens byer belønnes med generøs FoU-støtte fra Forskningsrådet og ENERGIX-programmet. (Illustrasjonsfoto: EU)

Da er det bare for de som brenner inne med gode byidéer å lese utlysningsteksten nøye og skrive den gode søknaden. Det er også smart å melde seg på informasjons- og nettverksmøtet på Gardermoen den 12. mai.

Kilde: ENERGIX

Utlysningen prioriterer temaer som bygger opp under målet om et bærekraftig samfunn – sosialt, økonomisk og miljømessig. Den har tre temaområder:

  • Den sosiale byen
  • Den økonomiske byen
  • Den miljøvennlige byen

 

Figuren under sier litt om hva som er tanken bak utlysningens tre tematiske bolker.  Det er prosjekter som kombinerer minst to av disse tre på en god måte som vil komme øverst i bunken.

Byer som løsningsarena for omstilling til bærekraftige samfunn 
 

 

Sosial, økonomisk
og miljømessig bærekraft

 

Den sosiale byen

kultur, verdier, mangfold
inkludering, livskvalitet, folkehelse
makt, styring, planlegging, virkemidler
sikkerhet, beredskap, trygghet 

Den økonomiske byen

næring, handel, produksjon
sirkulær økonomi, delingsøkonomi,
bioøkonomi
entreprenørskap, kreativitet, teknologi
infrastruktur, IKT

Den miljøvennlige byen

areal, transport, mobilitet
arealbruk, bebyggelse, fysisk byutvikling
klima, natur, forurensning, energi
blå-grønn struktur

Hever blikket
Med bysatsingen og denne utlysningen hever Forskningsrådet blikket.

 – Det er de helhetlige løsningene vi er ute etter. Utfordringene byene og byregionene står overfor er komplekse. Derfor må vi lete etter løsningene i skjæringspunktene mellom fagområder, sektorer og næringer. Det innebærer at forskere, næringsaktører og andre må finne sammen i nye konstellasjoner og åpne opp for hverandres tenkemåter og kompetanse, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander.

Lurt å komme på informasjonsmøtet
På bysatsingens informasjons- og nettverksmøtet på Gardermoen den 12. mai vil interesserte søkere få vite mer om hva slags prosjekter Forskningsrådet er ute etter med denne utlysningen. Der vil de vil også møte og bli bedre kjent med potensielle samarbeidspartnere.