Beredskapsarbeidet i energibransjen blir stadig viktigere, slo NVE-direktør Per Sanderud fast på Beredskapskonferansen i forrige uke. Her illustrert med trefall over strømlinje på Sørlandet.(Foto: Agder Energi)

NVE-direktør Per Sanderud var klar i sin tale til over 200 ansatte i energibransjen som var samlet på Sola sist uke. – Energiberedskap blir bare mer og mer viktig fordi samfunnet er så avhengig av strøm. Strømnettet er sårbart for vær og vind. Norge har god beredskap, men vi er ikke europamestre, sa Sanderud.

Kilde: Lyse

Konferansen i energiberedskap ble arrangert av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, med Lyse Elnett som medarrangør.

Statistikk for strømbrudd i 2015 ble lagt fram på konferansen. I snitt opplevde hver strømkunde 2,1 strømbrudd over tre minutter i fjor. Totalt var en gjennomsnittlig strømkunde uten strøm i 2,9 timer. Kunder hos Lyse hadde 2,0 strømbrudd over tre minutter og gjennomsnittlig avbruddstid for disse var 1,4 timer i fjor.

2015 var preget av mye vind som førte til strømbrudd flere steder i landet. Stormene Nina og Ole traff kysten av Norge i januar og februar, og ga mange og langvarige strømbrudd. NVE-direktøren er opptatt av at energibransjen tilpasser beredskapen til endringer i samfunnet, samtidig som man tar vare på det beste som er bygd opp over lang tid. Tor rammet ekstra hardt i vårt område, men konekvensene ble langtfra så alvorlige som f.eks. Dagmar som rammet nordvestlandet. Det er flere årsaker til dette, blant annet at Lyse har kablet anlegg samt at det er brukt betydelig med penger på skoging.

– Dere gjør en strålende jobb med å sikre at alle har strøm. Tusen takk for jobben dere gjør, sa Per Sanderud til konferansedeltakerne.

Avdelingsleder Frank Boholm i Lyse Elnett holdt innlegg på den nasjonale konferansen og fortalte om hvilken betydning ny teknologi og smarte nett har for arbeid med beredskap.

– I dag har vi styring og overvåking av strømnettet fram til de store transformatorstasjonene. I tillegg gir årlig kontroll informasjon om nettstasjoner. Men vi er tilnærmet blinde når vi kommer ut mot sluttkunder. Med nye automatiske strømmålere får vi bedre kontroll på hele strømnettet, og det er til god hjelp for å finne og rette feil, samt ha kontroll på reele driftsdata  sier Frank.

I Stavanger sentrum oppgraderer Lyse Elnett nettstasjoner slik at de blir automatiserte og kan styres fra driftssentralen. Dette er det første store område i Norge som blir digitalisert helt fram til sluttkunde. Denne teknologien gir gode verktøy for ansatte som jobber med å sikre god strømforsyning.