Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) tiltrekker seg stadig nye komitemedlemmer. Så langt i år er det registrert en økning på fem prosent. (Illustrasjon: NEK)

De siste årene har det vært en netto økning i antall komitemedlemmer på mellom 5-8 % i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Så langt i år har NEK hatt en økning på ca. 5 % i medlemsmassen.

Kilde: NEK

Hvis denne trenden fortsetter utover året vil det gi rekordhøy tilstrømming av nye medlemmer i NEKs normkomitéer. Årsaken til dette skyldes primært tre forhold: En aktiv rekrutteringsstrategi, at standarder i økende grad tas i bruk i virksomhetene og at komitéene er blitt flinkere til å profilere seg i naturlige målgrupper.