Denne grafen er en tydelig illustrasjon på hvilken vei det går med forurensende oljefyrer her i landet. (Kilde: Enova)

Oljefyrer som spytter ut klimagassutslipp er en utdøende rase i Norge. Siden 2010 er salget av fossil fyringsolje halvert, og i 2020 blir det etter alt å dømme forbudt å fyre med fossilt brensel.

Kilde: Enova

I 2010 ble det solgt 633 millioner liter fyringsolje og fyringsparafin. Fem år senere er salget mer enn halvert og endte på 282 millioner liter, viser ferske tall fra SSB.

-Det er godt å se at utviklingen går i riktig retning. Samtidig viser tallene at det fremdeles er en del boligeiere som fyrer med fossilt brensel. Vi håper at så mange som mulig bruker våren og sommeren til å grave opp tanken og installere et fornybart alternativ før kulda setter inn igjen. Norge må få ned klimagassutslippene, og dette er utslipp det er lett å gjøre noe med, sier markedssjef for bolig, Anna Barnwell i Enova.

Forbud

En husholdning som fyrer med fossil olje har like store klimagassutslipp som flere personbiler. Derfor vedtok Stortinget gjennom Klimaforliket i 2012 å innføre et forbud mot å bruke fossilt brensel til oppvarming fra 2020. Regjeringen arbeider nå med utforming av forbudet. Barnwell tror at det at dette arbeidet ikke er ferdigstilt kan være en av grunnene til at noen boligeiere fortsatt sitter på gjerdet.

-Tilbakemeldinger fra bransjen og undersøkelser tyder på at en del har inntatt en vente-og-se-holdning, men alt tyder på at forbudet kommer før eller senere. Da er det ingen grunn til å nøle, sier Barnwell i Enova.

Store besparelser

Det er nemlig ikke bare klimaet som taper om du utsetter å kutte ut oljen. Det er heller ikke bra for din egen økonomi.

-Med dagens energipriser er det dumt å vente med å bytte til et renere alternativ om du uansett må gjøre det på et tidspunkt. En bolig som har et helt normalt oljeforbruk, kan spare ca. 20 000 kroner i året ved å erstatte oljefyren med en luft/vann-varmepumpe. Velger du en væske/vann-pumpe er besparelsene enda større. Desto raskere du bytter ut fyren jo større blir besparelsene, sier Barnwell.

Gjennom Enovatilskuddet har også boligeiere som bytter til et godkjent alternativ rett på inntil 40.000 kroner i støtte.

-I fjor var det ca. 900 personer som fikk penger tilbake fra Enova for å bytte ut oljefyren. Vi håper at enda flere benytter anledningen i år.Da slipper de å bekymre seg for et fremtidig forbud, høye energiutgifter, egen forurensing og mulige lekkasjer fra nedgravde tanker, sier Barnwell.