Eliaden arrangeres annenhvert år, men er avlyst på grunn av korona-situasjonen.

- Med 320 utstillere, et utstillingsareal på mer enn 11 000 m2, 2 100 forhåndsregisterte besøkende, åpningsseminar om det grønne skiftet, Norges smarteste industribedrift, utdeling av Automatiseringsprisen, #Smartere, kompetansepåfyll i ti seminarrom og full fart på tre åpne scener i tre dager ønsker vi elektrofagfolk fra hele landet velkommen til årets arrangement, sier Eliade-sjef Svein Hjelmås.

Kilde: Eliaden

– Det er god stemning og stort engasje-ment blant utstillerne. De satser på Eliaden. I 2014 ble kun C- og D-hallen brukt. I år bruker vi begge disse pluss E-hallen. Fra siste Eliade er utstillingsarealet økt med nesten 30 %. Mer en halvparten av utstillerne i år deltok ikke på Eliaden i 2014.

– På samme måte som trenden med færre utstillere og mindre utstillings-areal er snudd, har vi satt i gang en rekke tiltak for å få flere besøkende. I forhold til samme tid på Eliaden 2014 er det 40 % flere forhåndsregistrerte. Dette indikerer mer enn 20 000 besøkende. 

Det grønne skiftet
– Eliaden åpner med Gøran Persson, tidligere statsminister i Sverige, og Bellona-leder Fredric Hauge. Sammen med sentrale politikere skal de diskutere det grønne skiftet, med bærekraftsperspektivet som et sentralt element. Her skal også Elektroforum legge frem en rykende fersk rapport, som synliggjør potensialet på dette området. 

– Rapporten er Elektroforums innspill til utvalget for grønn konkurransekraft, som skal foreslå en overordnet nasjonal strategi på dette området. På åpningsseminaret, som blir gjennomført på den åpne scenen i C-hallen, blir det også eksempler på hvordan selskaper satser på grønn energi. 

Full E-hall
Hjelmås roser samarbeidet med Energi Norge om planleggingen av årets arrangement. 

– Sammen har vi fylt opp E-hallen. Her er kraftbransjen representert med drøyt 30 utstillere, blant andre Siemens, Infratek og Otera. Dessuten skal  Energi Norge, som skal ha egen stand, gjennomføre Elmåledagene.

– På den åpne scenen er det opp til en rekke seminarer. Tema er blant annet micro grid, smart energi, digitale nettselskap, nye forretningsmuligheter, landstrøm og elferger. Vi garanterer mye større trykk på kraftområdet enn i 2014. Det er verdt å merke seg at 74 % av disse utstillerne ikke var med for to år siden.

Norges smarteste industribedrift
Hjelmås opplyser at Norsk Industri i år i mye større grad enn tidligere har deltatt i arbeidet med årets arrangement. 

– Dette har gitt resultater. 100 utstillere med tilknyting til industriområdet er på plass når dørene åpner tirsdag 31. mai. 60 % prosent av disse deltok ikke for to år siden.

– Norsk Industri og Siemens har de siste to årene kåret Norges smarteste industribedrift. Årets vinner kommer på Eliaden å fortelle hvorfor de er best i Norge  på produktivitet og konkurransekraft. Dette skjer på den åpne scenen i C-hallen.

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri ønsker å løfte frem selskaper som viser vei for fremtidens industriarbeidsplasser. 

– På lang sikt er evnen til å skape økt produktivitet viktigere for vår velferd enn oljefondet.

Jurymedlem Anne Marit Panengstuen, som også er adm. direktør i Siemens, sier at de smarteste av de smarte skal vise omverdenen hva som er mulig å få til i Norge.

Rammebetingelser. Hjelmås forteller at sammen med konserndirektør Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro og adm. direktør Anne-Lise Aukner i Nexans Norway skal Stein Lier-Hansen også diskutere industriens rammebetingelser.

– Tema for et annet seminar som blir gjennomført på scenen er grønne datasentre. Med kjølig klima, rene energi, gode infrastruktur, politisk stabilitet og høy kompetanse er Norge i en spesiell posisjon til å etablere en betydelig næring på dette området. Foredragsholdere her er Anders Granberg, seniorrådgiver og -konsulent for Facebook og adm. direktør Mats Andersson i Lefdal Mine Datasenter. 

– Dessuten skal Automatiseringsprisen i 2016 deles ut. For to år siden var det Tine som fikk prisen for sitt avanserte produksjonsanlegg på Jæren. 

– På scenen blir det også foredrag om automatisering, elektronikk og live video-overføring av utdelingen av Tandberg-prisen.

Store stander i D-hallen

Som i de andre hallene lover Hjelmås høyt tempo i D-hallen.

– Her er mange av de store leverandørene plassert. Flere har stander på to etasjer. Når de drar i gang sine stand-aktiviteter, toppet med det som skjer på den åpne scenen, blir det folksomt. Nesten halvparten av utstillerne på elinstallasjonsområdet deltok ikke på Eliaden i 2014.

Eliade-sjefen er opptatt av hvordan ny teknologi gjør samfunnet smartere. Her trekker han frem #Smartere.  

– På den 200 m2 store standen skal vi sammen med Nelfo, Schneider Electric, ABB og CTM Lyng vise praktiske løsninger på smarte nett, velferdsteknologi og lading av elbiler.

– Dette blir fulgt opp med miniseminarer om samferdsel, bygningsautomatisering, smarte kommuner, smarte nett elbillading og velferdsteknologi på scenen i D-hallen.

Hjelmås fremhever at Eliaden skal være mer en faglig møteplass.

– Messen skal ha en sosial ramme. For å få folk til å bruke lattermusklene inviterer vi til humorshow med Atle Antonsen og Pernille Sørensen. Det skjer på slutten av dagen onsdag 1. juni, da det er langåpnet. Vi oppfordrer Eliade-folket å ta med seg familie, slekt og venner. Dette blir moro.

Møteplassen
– Eliaden er den viktigste møteplassen for elektrofagmiljøene i Norge. Dette er arenaen for oppdatering på produkter, løsninger og trender. Eliaden 2016 blir årets ”must” for elektrofag-folkene.