Fornybarandelen i tysk elkraftproduksjon utgjør nå 31prosent, her illustrert med produksjon av vindkraft i Nordsjøen. (Illustrasjonsfoto: RWE)

I 2015 økteproduksjonen av fornybar elektrisitet i Tyskland til 194 billioner KWh. Av landets samlede elproduksjon utgjør det fornybare innslaget nå 31 prosent.

Kilde: U.S. Energy Information Administration

Økningen i fornybar elektrisitetsproduksjon i 2015, 19 prosent tilsvarende 32 billioner KWh, er det største i løpet av de siste ti årene. Det meste av den tyske fornybare elektrisitetsproduksjonen kommer fra sol og vind, som nå utgjør 20 prosent av landets samlede produksjon av elektrisitet.

Til sammenligning representerte vannkraft og andre fornybare kilder, som bio og avfall, et innslag på 11 prosent i den samlede elektrisitetsproduksjonen i 2015. Det er ikke ventet vesentlig større tilvekst fra disse kildene i årene som kommer.