Troms Kraft gikk ut av 2015 med et resultat som er til å leve med, alle omstendigheter tatt i betraktning. Bildet viser et linjestrekk på Senja. (Foto: Daniel Nergård)

Konsernregnskapet for 2015 i Troms Kraft viser et overskudd før skatt på MNOK 153 mot MNOK 169 året før. 2015 er preget av lavere kraftpriser, lavere inntektsramme for nettselskapet og nedskrivninger av aksjeposten i Nordkraft AS. Resultatet er positivt preget av engangseffekt knyttet til forlik i revisoransvarssak. Konsernets årsresultat for 2015 etter skatt er MNOK 83,6, mot MNOK 91,0 året før.

Kilde: Troms Kraft

– De lave kraftprisene preger hele bransjen, og svekker hele bransjens lønnsomhet. Ved starten av året 2015 var kraftprisene langt lavere enn hva snittet de siste ti årene har vært. I juli 2015 var prisene på det alle laveste nivået, og lå på 7,8 øre pr. kWh. Snittprisen i tiårsperioden 2005 – 2014 var på 28,8 øre pr. kWh, forklarer konsernsjef Semming Semmingsen.

 – Resultatet er som forventet, tatt i betraktning de lave kraftprisene. Den økonomiske og finansielle situasjonen til selskapet er fortsatt sårbar, og styret tilråder derfor ikke at det utbetales utbytte til våre eiere, sier styreleder Inge K. Hansen.