Hafslund gir blant annet lys og varme til Oslo. I første kvartal 2016 har dette bidratt til historisk gode resultater. (Foto: Hafslund)

I første kvartal 2016 oppnådde Hafslund et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 971 millioner kroner, en forbedring på 194 millioner fra fjoråret. Det er resultatframgang i alle forretningsområder som følge av god drift, lavere driftskostnader, høy energietterspørsel og vekst i antall strømkunder.

Kilde: Hafslund

– Resultatet er det beste for 1. kvartal justert for ekstraordinære forhold i Hafslunds historie. Høy energietterspørsel som følge av lavere temperaturer medvirker, men først og fremst ser vi resultatet av et kontinuerlig forbedringsarbeid i hele virksomheten over flere år, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Hafslund Netts driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) økte med 26 prosent fra 1. kvartal i 2015 til 384 millioner i år. Inntektene økte som følge av en økning i nettariffene fra 1. januar 2016, samt kaldt vær og høyere energileveranser. Hafslund ønsker å holde nettariffene stabile, og økningen er derfor den første siden desember 2010. Driftskostnadene er redusert med om lag 15 prosent fra 1. kvartal 2015.

– Kostnadsforbedringer i Hafslund Nett er viktig i effektivitetskonkurransen med andre nettselskaper, for å holde en lav nettleie til kundene, og for å gi god avkastning til aksjonærene. Samtidig står vi overfor en betydelig modernisering og digitalisering av nettet i årene framover, sier Finn Bjørn Ruyter.

Forretningsområdet Varme oppnådde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 285 millioner, en økning på 42 prosent fra samme kvartal i fjor. Fjernvarmeinntekten økte som følge av høyt effekt- og energiforbruk grunnet kaldt vær i januar.

– Vedlikeholdskostnadene har økt. Det skyldes primært økt innsats for å sikre rørsystemet, der vi dessverre har opplevd flere feil de siste årene, og nå i april en alvorlig ulykke, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Selv om økte vedlikeholdskostnader trekker noe ned, og kraftprisene, som påvirker inntektene, er på det laveste nivået siden 2007, er kvartalsresultatet det beste siden Hafslund ble eier av fjernvarmevirksomheten i 2007.

Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) for forretningsområdet Produksjon ble 95 millioner, en forbedring på 30 millioner fra samme kvartal i 2015. Spotprisen på kraft på Nord Pool Spot for prisområde NO1 var 23 øre/kWh i kvartalet, som var 1 øre lavere enn samme periode i fjor. Prissikring ga likevel en oppnådd kraftpris for kvartalet på 25 øre/kWh. Driftskostnadene er betydelig lavere enn samme kvartal i fjor, da fjoråret inkluderte forprosjekteringskostnader for det nye kraftverksaggregatet Vamma 12, samt høyere nettkostnader.

Forretningsområdet Marked fikk et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 208 millioner, en økning på 12 prosent fra samme kvartal i fjor. Resultatframgangen er et resultat av gode strømmarginer, økt salg av fordelsprodukter, og noe lavere driftskostnader.

Styret i Hafslund ASA har, etter et klart ønske fra majoritetsaksjonær Oslo kommune, besluttet å avslutte arbeidet med å børsnotere strømsalgsvirksomheten i 2016. Byrådet ønsker å se en slik endring i Hafslunds virksomhet i sammenheng med Oslo kommunes samlede eierskapsstrategi, som også innebefatter energisektoren.

– Det er mange ansatte som har gjort en stor innsats med å forberede for en utskillelse av Hafslund Marked. Mye av arbeidet vil uansett bli gjort som ledd i arbeidet med å tilpasse organisasjonen for å møte fremtidige rammevilkår. Samtidig fortsetter arbeidet med å forfølge strømsalgsvirksomhetens Nordiske vekststrategi, sier konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter.