Anonyme kilder påstår at det er sprik mellom teori og praksis når det gjelder sikkerhetskulturen i Statnett. Det er det ingen åpne kilder som så langt vil bekrefte. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Sprik mellom teori og praksis. Det er slik anonyme kilder beskriver sikkerhetskulturen i Statnett. Bakgrunnen er flere alvorlige ulykker den senere tiden.

Regionsjef for DSB Region Øst-Norge, Arild Hammer, vil ikke spekulere i påstandene fra de anonyme kildene. I og med at Statnett har hovedkontor i hans område er det Region Øst-Norge som har fått ansvar for å følge opp de sikkerhetsmessige forholdene knyttet til flere uregelmessige hendelser i det statseide konsernet den senere tid, blant annet en tragisk dødsulykke i forbindelse med bygging av ny linje mellom Namsos og Nedre-Røssåga (Nordland).

Hammer er tydelig på at alle forhold knyttet til flere hendelser vil bli grundig gransket. Kontakt er opprettet med konsernledelsen i Statnett, som har det øverste ansvaret for HMS-arbeidet i virksomheten.

Heller ikke Jan Olav Andersen, leder i EL & IT Forbundet, kan bekrefte at det er kritikkverdige forhold knyttet til sikkerhetskulturen i Statnett. Det er løpende dialog mellom forbundet og Statnett, blant annet om forhold knyttet til sikkerhet under bygging, vedlikehold og drift av infrastrukturen i sentralnettet. Han mener å vite at flere leverandører har mistet kontrakter med Statnett fordi de ikke har oppfylt de kravene som er stilt.

Ledelsen i Statnett har hatt et høyt HMS-fokus. Det spørsmålet mange stiller seg, er om dette har slått tilstrekkelig grad ut i praksis nedover i systemet og  ut mot utenlandske underleverandører som bygger linjer for selskapet etter at norske entreprenører i stor grad er blitt utkonkurrert på pris.

Fagbladet Energiteknikk gjør nå en nærmere vurdering av de henvendelser vi har fått om sprik mellom teori og praksis i sikkerhetskulturen i Statnett. Dette vil bli fulgt opp med en bredere anlagt reportasje i kommende utgave av bladet, som blir distribuert i begynnelsen av juni (nr.5-2016)