Rekordhøy vannkraftproduksjon, her illustrert med Eikredammen i Hemsedal i Hallingdal, reddet resultatet i første kvartal for E-CO. (Foto: E-CO)

E-CO fikk et resultat etter skatter på 289 millioner kroner i første kvartal 2016 mot 305 millioner kroner i fjor. Høy kraftproduksjon oppveide i stor grad for lavere kraftpriser. God produksjonsdisponering bidro til at konsernet oppnådde salgspris 11 prosent over områdepris.

Kilde: E-CO

En kuldeperiode i januar løftet spotprisene i denne måneden. Men mildt vær i februar og mars førte til lave priser. Gjennomsnittprisene for kvartalet ble lavere enn i fjor.

– Vi har utnyttet vår produksjonskapasitet godt i et kvartal hvor det i perioder har vært høye kraftpriser. Vi er tilfreds med resultatet i første kvartal i lys av det gjennomgående lave prisnivået i dagens kraftmarked, sier administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid.

Han legger til at han gjerne skulle sett mindre avvik mellom prisområdene. I første kvartal var prisen i NO5 der E-CO har to tredjedeler av sin kraftproduksjon 1,5 øre per kWh lavere enn i NO1, hvor hele konsernets kraftproduksjon lå før utvidelsen av NO5 i 2013.

Gjennomsnittlig systempris ble 22,6 øre per kWh i første kvartal 2016 mot 24,6 øre per kWh i fjor. Områdepris, vektet mot E-CO Energis fordeling av sin kraftproduksjon (ca. 2/3 i prisområde NO5 (Bergen) og 1/3 i NO1 (Oslo)), ble 21,7 øre per kWh mot 23,8 øre i første kvartal 2015. Konsernet oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 24 øre per kWh, som er 11 prosent høyere enn den vektede områdeprisen. Salgsprisen var 3 øre lavere enn i første kvartal 2015.

Driftsinntektene i første kvartal 2016 ble 902 millioner kroner, som innebærer en reduksjon på 52 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Nedgangen skyldes lavere salgspris. Høyere kraftproduksjon oppveide en betydelig del av prisnedgangen.

Driftskostnadene ble 294 millioner kroner, som er på nivå med fjoråret. Driftsresultatet ble 608 millioner kroner mot 658 millioner kroner i første kvartal 2015.

Resultat etter skatt ble 289 millioner kroner i første kvartal i år mot 305 millioner kroner i fjor, som tilsvarer en reduksjon på 5 prosent.

Konsernets kraftproduksjon var 3 744 GWh i første kvartal i år, som er den høyeste kvartalsproduksjonen i konsernets historie. I tilsvarende periode i 2015 var kraftproduksjonen 3 508 GWh.

Investeringene i første kvartal ble på 68 millioner kroner mot 62 millioner kroner i fjor. Det største pågående investeringsprosjektet er Rosten kraftverk i Gudbrandsdalen, som vil bli ferdigstilt i 2018. E-CO Energis eierandel er 44 prosent.

Ut fra dagens terminpriser for resten av 2016 og forutsatt normale nedbørsforhold resten av året forventer E-CO Energi et lavere årsresultat enn i 2015

Nøkkeltall* – E-CO Energi (mill. kr.):

 

1. kvartal 2016

1. kvartal 2015

2015

Driftsinntekter

902

954

2 511

Driftskostnader

(294)

(296)

(1 164)

Driftsresultat

608

658

1 698

Resultat før skatter

550

600

1 116

Resultat etter skatter

289

305

533

Egenkapital

6 200

6 368

5 911

Gjeld og egenkapital

16 174

16 846

15 636

*E-CO fører regnskapet etter NGAAP.