Nettpartner er av Statnett løftet frem som «syndebukk» i etterkant av flere alvorlige hendelser. En god begrunnelse for hvorfor glimrer med sitt fravær. (Illustrasjonsfoto: BKK)

Siden 4.mai har Statnett holdt Nettpartner i «karantene». Nå er den delvis opphevet. Arbeidet kan gjenopptas på fire kontrakter. Dialog om avvikling av ytterligere to pågår. Måten denne saken er behandlet på er ikke lett for utenforstående å forstå.

I Statnett har det vært mange alvorlige hendelser i løpet av relativt kort tid. Konsernet er inne i en intens investeringsperiode med betydelige aktiviteter knyttet til sentralnettet mange steder i landet. I dette er Nettpartner bare en av mange leverandører, og flere av hendelsene har tilknytning til andre enn det norske selskapet.

Hvorfor Nettpartner? Er selskapet tilfeldig valgt for å statuere et eksempel? Det er flere gode grunner til å etterlyse en mer grundig forklaring på karantenen. Den viktigste er at et anerkjent norsk kompetansemiljø er løftet frem i dårlig lys, uten at det er gitt en plausibel begrunnelse for hvorfor.

Av åpenbare årsaker er det mange som kvier seg for å kritisere Statnett. Hverken forretningsmessig eller på andre måter er det greit å komme på kant med konsernet. Det er synd. En så stor og viktig aktør burde se seg tjent med en større grad av åpenhet. Det er det mange fler enn undertegnede som mener.