Etter å ha vært i «karantene» siden 4. mai har Statnett gitt Nettpartner grønt lys for å gjenoppta arbeidet på fire kontrakter, mens to ligger an til terminering. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Statnett gir Nettpartner grønt lys for å gjenoppta arbeidet på fire kontrakter. Samtidig ønsker Statnett å avvikle de to kontraktene selskapet har med prosjektene Namsos-Nedre Røssåga og Balsfjord-Skaidi, og Statnett og Nettpartner er i dialog om disse kontraktene.

Kilde: Statnett

– Jeg vil understreke at den tragiske dødsulykken 2. mai ikke er årsak til denne beslutningen, sier konserndirektør Elisabeth V. Vardheim.

Alt arbeid selskapet utførte for Statnett ble stanset 4. mai, som følge av funn av mulige avvik. Statnett ba Nettpartner avklare forholdene rundt de mulige avvikene.

– Vi har hatt en god dialog med Nettpartner. Det har skjedd en positiv utvikling i selskapet, og vi har meddelt at vi ønsker å videreføre brorparten av kontraktene vi har med Nettpartner. Men vi ønsker altså å avvikle to kontrakter, og vi har innledet en dialog for å forsøke å bli enige om forholdene rundt disse kontraktene, sier Vardheim.

De øvrige kontraktene Nettpartner har med Statnett, vil videreføres, og stoppordren oppheves med umiddelbar virkning. I disse kontraktene er det ikke registrert alvorlige HMS-hendelser. Dette gjelder kontrakter Nettpartner har med prosjektet Vestre Korridor, i tillegg til tre kontrakter med henholdsvis Drift og Marked, FoU og IKT-divisjonene i Statnett.

Beslutningen vil ikke ha noen konsekvenser for fremdriften på prosjektet Balsfjord-Skaidi.  Statnett vil arbeide for å minimere konsekvensene for fremdrift på prosjektet Namsos-Nedre Røssåga, og for kostnader for prosjektene.