I motsetning til store deler av norsk industri og næringsliv for øvrig holder investeringene i kraftforsyningen seg på et høyt nivå, her illustrert med Akershus Energi-eide Rånåsfoss III kraftverk som i løpet av de senere årene er kraftig oppgradert. (Foto: Akershus Energi)

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på et fall i 2017. Dette skyldes hovedsakelig en nedgang for olje- og gassvirksomhet og industri.

Kilde: SSB

I investeringsundersøkelsen som ble gjennomført i mai anslås samlede investeringer innenfor olje- og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2016 til 216,5 milliarder kroner målt i løpende verdi. Estimatet er 9,9 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2015. Nedgangen skyldes et kraftig fall på 14,8 prosent innenfor olje og gassvirksomheten. Fallet i 2016 dempes av økte investeringer innen både industri og kraftforsyning.

Samlede investeringene blir i førstegangsanslaget for 2017 oppgitt til 200,6 milliarder kroner. Dette er 14,6 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2016, gitt i 2. kvartal 2015. Nedgangen i 2017 har sin bakgrunn i at det nå indikeres et fall innen olje og gassvirksomhet og industri. Reduksjonen i de samlede investeringer i 2017 dempes noe av økte investeringer innenfor kraftforsyning.

De nye investeringsanslagene for 2016 viser at samlede investeringer i kraftforsyning vil beløpe seg til 27,4 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Anslaget ligger 10 prosent over tilsvarende anslag for 2015. Det største bidraget til veksten kommer fra økte anslag for overføring og distribusjon av elektrisitet. Økningen kan blant annet knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmålere (AMS). I tillegg bidrar enkelte større prosjekter innenfor næringen produksjon av elektrisitet også til investeringsveksten for kraftforsyning i 2016.

De første anslagene for 2017 tyder på videre investeringsvekst i kraftforsyning. Anslaget for 2017 ligger 10 prosent over anslagene for 2016, gitt på samme tid i fjor. Kraftig vekst i investeringene innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet er årsaken til oppgangen, mens næringen produksjon av elektrisitet viser en liten nedgang.