Bildet viser landstrøm-anlegg i Kristiansand. (Foto: Kristiansand Havn KF)

Resultatet fra Enovas første landstrøm-konkurranse er klart: I denne runden får 13 prosjekter til sammen 82 millioner kroner i støtte for å kutte klimagassutslipp fra skip som ligger ved kai.

Kilde: Enova

– Vi fikk mange gode søknader i denne første utlysingsrunden, og støtter over halvparten av de kvalifiserte med til sammen 82 millioner kroner. Søknadsmengden er imponerende og ikke minst gledelig, for det viser at det er stor interesse i markedet for å bygge ut landstrøm og kutte utslipp ved kaiene i Norge, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

7 prosent av klimagassutslippene fra skip skjer mens skipene ligger til kai. Landstrøm er et viktig tiltak for å redusere ikke bare globale utslipp, men også lokal forurensning og støy.

Støtte til havner, verft og klynger

Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. I alt 13 av de 24 kvalifiserte søknadene i den første utlysingen nådde opp i konkurransen. I tillegg til havnene i Kristiansand, Arendal og Sandefjord, får følgende aktører støtte fra Enova: Aibel Yard Haugesund, Averøy Industripark, Bømlo Skipsservice, KS Coast Center Base (Sotra), Fjord Base (Florø), Karmsund Offshorebase, Vard Group (Søviknes og Langsten i Møre og Romsdal), og Westcon Yards (Ølen og Florø).

– I konkurransen rangerer vi prosjektene etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om. Dermed får vi hjulpet i gang de aller mest kostnadseffektive prosjektene først, slik at samfunnet får mest landstrøm igjen for pengene, raskest mulig, forklarer Kvam.

Ny utlysing

23. mai åpner neste runde av konkurransen, med søknadsfrist i september.

– De 82 millionene vi tildeler nå er bare starten, og vi har tro på at vi vil bidra til å realisere enda flere gode landstrømprosjekter neste gang. Vi ønsker både gamle og nye søkere velkommen, avslutter Kvam.

Vinnerne fra den kommende mai-utlysingen blir etter planen offentliggjort før nyttår.

Følgende får nå støtte fra Enova til landstrømanlegg:

Søker

Støtte fra Enova

KS Coast Center Base

15 669 600 kr

Arendal Havnevesen KF

15 177 080 kr

Fjord Base AS

11 615 142 kr

Bømlo Skipsservice AS

11 250 000 kr

Averøy Industripark AS

7 765 000 kr

Aibel AS

5 500 000 kr

Kristiansand Havn KF

3 855 000 kr

Vard Group AS (Søviknes)

3 354 000 kr

Karmsund Offshorebase AS

2 500 000 kr

Vard Group AS (Langsten)

2 300 000 kr

Sandefjord Havnevesen

1 300 000 kr

Westcon Yards AS (Florø)

976 005 kr

Westcon Yards AS (Ølen)

867 000 kr

Sum

82 128 827 kr