Fortum samarbeider med Enova om etablering av stadig flere ladestasjoner, nå på strekningene Stavanger-Bergen og Bodø-Mosjøen. (Illustrasjonsfoto: Infratek)

Fortum oppretter ladekorridorer for elbil på strekningene Stavanger – Bergen og Bodø – Mosjøen, etter tilsagn fra Enova.

Kilde: Fortum

– Vi er veldig fornøyde med å fortsette å bygge ut ladestasjoner sammen med Enova. Nå er vi i full gang med å forberede byggingen av ladestedene vi fikk tildelt i desember, som innebærer at vi oppretter ladekorridorer som gjør at man kan kjøre mellom Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger. Med den nye tildelingen ser vi fram til å fullføre strekningen fra Stavanger til Bergen og til å bygge ut ladesteder mellom Mosjøen og Bodø, sier leder Jan Haugen Ihle i Fortum Charge & Drive.

Enova-tildelingen innebærer at Fortum skal sørge for at elbilister får minst to lademuligheter for hver femte mil på strekningene Stavanger – Bergen og Mosjøen – Bodø. Det vil bli mulighet for hurtiglading på alle lokasjonene.

Utbygging av de to strekningene vil medføre to nye ladesteder på strekningen Stavanger – Bergen og åtte nye ladesteder på strekningen Mosjøen – Bodø. 

– De nye laderne skal være på plass innen 1. november 2017, sier Haugen Ihle.