Elever fra bygg- og anleggsteknikklinjen ved Byremo Videregående Skole har rustet opp uteområdet ved Tungefoss kraftstasjon. Det har nok aldri vært finere der.(Foto: Agder Energi)

Strålende sol, taler, musikk og stolte ordførere, skolefolk og elever var en fin ramme da Norges første undervisningskraftverk åpnet torsdag 26. mai.

Kilde: Agder Energi

Solen skinte godt på Agder Energi også, konsernet fikk mange godord for å ha stilt den gamle kraftstasjonen fra 1918 til disposisjon for Vest-Agder fylkeskommune, og Byremo videregående skole spesielt.

Unikt

– Dette er et unikt eksempel på samarbeid mellom skole og næringsliv. Agder Energi har vært en viktig og sentral samarbeidspartner, sa fylkesutdanningssjef Arly Hauge, som var blant flere talere under den offisielle åpningen.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft la vekt på at utdanningskraftverket og satsingen fra Byremo videregående skoles side utgjør en del av det grønne skiftet.

– Dette er et viktig skritt inn i den grønne fremtiden. Det viser en satsing på vannkraftutdanning, og her vil elevene få en god og realistisk utdanning. Miljø og fornybar energi er fremtiden, sa en entusiastisk fylkesrådmann og tidligere miljø- og klimaminister.

Imponert

Det var Jakob Hovet, seksjonsleder eierforvaltning i Agder Energi Vannkraft, som på vegne av Agder Energi gratulerte fylkeskommunen og Byremo videregående skole med eget kraftverk.

– Det er lett å bli imponert når vi ser Tungefoss i dag, sa han. Han mintes den sure marsdagen i 2014 da han og flere møttes på Tungefoss for å signere avtalen som ligger bak undervisningskraftverket. Den gang var Tungefoss kun et skall.

– Det er ikke lett å kjenne seg igjen. Elever fra alle yrkesfagene har jobbet for å renovere og sette kraftstasjonen i stand, dette er imponerende, sa Jakob.

Han vektla at det var modige folk som i 1918 startet kraftverket, og at det er modige skolefolk som står bak realiseringen av undervisningskraftverket.

– Generasjoner har bygget vannkraften på Agder. Når vi skal forvalte dette trenger vi dyktige fagfolk, sa han med adresse til elevene som var møtt opp.

Tre aggregater er montert i kraftstasjonen som til sammen kan produsere 100 000 kilowattimer årlig, eller 0,1 GWh. Stasjonen har alt som skal til for å levere strømmen ut på nettet.