Andreas Myhre, direktør kraftforvaltning i LOS Energy, mener det er flere tiltak både private og offentlige kan gjennomføre raskt. Nå håper han Sørlandets energipris vil gi inspirasjon til flere.

Lave strømpriser gjør at bedrifter satser for lite på strømsparing og energieffektivisering, sier Andreas Myhre, direktør kraftforvaltning i LOS Energy. Han mener at det er millioner å spare selv om prisene er lave.

Kilde: LOS Energy

En investering i dag gjør deg rustet til tøffere tider og høyere priser, mener han. Han mener det er flere tiltak både private og offentlige kan gjennomføre raskt. Nå håper han Sørlandets energipris vil gi inspirasjon til flere.

Strømprisen kan påvirkes
Statistikk for 2015 viser at energiforbruket på Sørlandet økte. Andreas Myhre gir lave strømpriser skylden.

– Mange bedrifter og kommuner ser på strømprisen som lavere enn noen gang. Sannheten er at fakturaen oppleves relativt høy på grunn av statlige avgifter og nettleie.

Feilen mange gjør er at å tro at man ikke kan påvirke bedriftens strømkostnader på grunn av disse. Men på samme måte som bensinen, hvor prisen i stor grad består av avgifter, så sparer men ved å bruke mindre, sier Myhre.

Hele energileddet blir derfor lavere hvis strømforbruket er lavere. På den måten er det mye å hente ved å gjennomføre strømsparende tiltak. 

Lys og varme på hele tiden
– Bedrifter og det offentlige kan tape millioner hvis de tror prisen er så lav at de bare kan sløse. Erfaring har vist at energisparende tiltak relativt lett kan spare 20 til 30 prosent av strømregningen, sier Myhre. Han ser stadig eksempler på unødvendig strømforbruk.

– I mange kontorer står lyset på uten at noen er der, som lett kan løses ved sensorer og automatikk. Flyr du over et gigantisk opplyst Kristiansand på kvelden så ser du hva jeg mener. I idrettshaller kan man risikere at et helt ventilasjonsanlegg slår seg på selv om noen bare skal hente en glemt sokk. Og mange kirker er oppvarmet hele uka, selv om den bare har besøk noen timer på en søndag, sier Myhre.

– Et grelt eksempel var en fabrikkeier som smeltet snøen på taket ved å skru opp varmen inne.

Krever nytt tankesett
Han sier at det ikke handler om ny teknologi, men om et nytt tankesett.

– Ledelsen må fokusere på energieffektivisering og tenke annerledes, sier Myhre og håper nå at Sørlandets energipris kan få frem gode eksempler på bedrifter og offentlige som har tatt strømsparing på alvor. Prisen skal gi oppmerksomhet til de som går foran som gode eksempler og jakten på kandidater er nå i gang. Kriteriene for å vinne prisen er blant annet at man har fokus rettet mot å være en smart strømbruker, er en pådriver for å automatisere strømsparingen og god til å dele erfaringene fra energiprosjektene med andre.

Kriteriet for å delta i konkurransen er et forbruk på over 300 000 kilowatt timer i året. I juryen sitter representanter fra energikonsulentene Rejlers, Klimapartner Agder, Eyde-nettverket og LOS Energy.