Eieren av bladet Volt, Tor Bergersen, slipper så vidt konkurskarantene etter at utgiverselskapet Publitek Technology AS gikk konkurs i fjor høst. Kreditorene taper 750.000 kroner. Bostyret har mistanke om en rekke straffbare forhold.

Bergersen må regne et betydelig krav fra skatte- og avgiftsmyndighetene etter han har tappet det konkursrammede selskapet for penger som han nekter å betale tilbake.

I den endelige konkursinnberetningen til Oslo byfogdembete om Publitek Technology AS anbefaler bostyrer Siv Sandvik i Advokatfirmaet Schjødt at bobehandlingen innstilles.

Det har tatt nærmere sju måneder å behandle konkurssaken etter at Skatt Øst i september i fjor begjærte utgiverselskapet konkurs for manglende betaling av merverdiavgift. Skatt Øst er den største kreditoren, med et krav på om lag 275.000 kroner.

”Under betydelig tvil”

”Bostyret er under betydelig tvil kommet til at det ikke er aktuelt å fremme begjæring om konkurskarantene for styreleder og daglig leder Tor Bergersen”, heter det i innberetningen fra bostyret.

Under punktet om mulige straffbare forhold skriver bostyrer at det foreligger mistanke om overtredelse av en rekke paragrafer i sju ulike lover for drift av selskap som Bergersen er ansvarlig for. Han har blant annet unnlatt å levere selvangivelse og næringsoppgaver for 2013 og har gitt misvisende lønns- og trekkoppgaver. Det er ikke innlevert regnskap for 2014, og heller ikke terminoppgaver over skattetrekk i 2014 og 2015.

Bergersen har fire konkurser bak seg som bladutgiver siden 2003. I november i fjor etablerte han et nytt utgiverselskap, Publitek AS, som nå utgir bladet Volt.

Les bostyrets konkursberetning