Statnett ber om forslag til flere og varierte FoU-prosjekter, her illustrert med et bilde fra SINTEF Energi. (Foto: Statnett)

Har du et godt forslag til forskning og utvikling for neste generasjon kraftsystem? Statnett ønsker å øke tilfanget av FoU-prosjekter, og ber om prosjektforslag. Spesielt står prosjekter som styrker HMS, gir mer kostnadseffektive løsninger og som går på tvers av de nordiske landegrensene høyt på ønskelisten.

Kilde: Statnett

-Statnett har en målrettet FoU-satsing. Vi skal utvikle metoder og verktøy som vil gjøre oss enda bedre i stand til å oppfylle vårt samfunnsoppdrag. Innovasjon skal særlig fremme sikkerhet og kostnadseffektivitet i utviklingen av neste generasjon kraftsystem, sier FoU-direktør Sonja Berlijn.

Statnett har de senere årene økt FoU-investeringene betraktelig. –Som en stor FoU-aktør innen vår bransje, ønsker vi å sikre oss at vi bruker ressursene mest mulig effektivt. Da er det spesielt viktig å få et godt tilfang av ideer til prosjekter som kan passe inn i vår portefølje, slik at vi kan gå videre med de beste ideene, understreker Berlijn.

Derfor ber nå Statnett mulige forskningspartnere om å levere prosjektforslag. Berlijn understreker at Statnett vil velge prosjekter som kan passe inn i de forskningsprogrammene som nå pågår, nemlig bærekraftig systemutvikling, innovativ teknologi og smarte nett. Prosjektforslag for 2017 må sendes til lederne av de ulike FoU-programmene i Statnett innen 1. juni på mal som er tilgjengelig på Statnetts web-sider.