Denne fredagskommentaren er skrevet av Knut Lockert, daglig leder i DEFO (Distriktenes Energiforening). (Foto: DEFO)

Selskapene Energi 1 Follo Røyken og Askøy Energi fusjonerer med Fredrikstad Nett. Vi gratulerer selskapene med dette valget. Derimot er vi lite tilfreds med virkningene fusjonen får for andre selskaper, på grunn av en sviktende inntektsrammemodell. 150 millioner skal omfordeles, der noen vinner og noen taper uten å ha løftet en finger.

Kommentar av: Knut Lockert, daglig leder i DEFO (Distriktenes Energiforening)

Defo og KS Bedrift har fått Adapt Consulting til å regne på hva denne fusjonen vil bety for alle landets nettselskaper av økte eller reduserte inntekter. Konsulentselskapet forteller oss at det er Hafslund som tjener mest på fusjonen. De får en økt inntektsramme på rundt 73 millioner kroner, det vil si omtrent halvparten av potten på rundt 150 millioner. Det nyfusjonerte selskapet får en økning på 4,6 millioner. Hafslund eier for øvrig 49 prosent av Fredrikstad nett, som igjen eier 100 prosent av Askøy Energi og Follo Røyken. Fusjonen skal i henhold til nettsidene til Fredrikstad Nett gjennomføres med virkning fra 1. juni 2016.

NOEN VINNER OG NOEN TAPER

Når det gjelder de øvrige selskapene kommer flere av de større selskapene godt ut her, slik som Trønderenergi Nett, BKK Nett og Skagerak Nett. Nedsiden av fusjonen er det det først og fremst de mindre distriktsenergiverkene som må ta. Dog finner vi også Troms Kraftnett, Eidsiva Nett og NTE Nett blant de som taper inntekter på fusjonen.

HVORDAN ER DETTE MULIG?

Gjennom nevnte fusjon oppstår den situasjon at Hafslund blir frontselskap. Et annet frontselskap gir andre referanser og noe annet å måle seg i mot. Effekten av å bytte et mindre selskap som Askøy med et større selskap som Hafslund, gir også den effekt at de såkalte distriktsparameterne i inntektsrammemodellen får mindre betydning. Betydningen av å drive nett i grisgrendte strøk blir følgelig ikke verdsatt som før.

Til Europower, som omtalte saken tirsdag, uttaler daglig leder i selskapene, Eiliert Henriksen at «det meste av skalafordeler er tatt ut siden vi allerede driver de tre nettselskapene som en enhet. Men våre analyser viser at vi får noe større inntektsrammer.»  Nettopp, slik er det. 

KLOKE BESLUTNINGER MÅ VÆRE AVGJØRENDE FOR EFFEKTIVITETEN, IKKE FLAKS ELLER UFLAKS

Vi i Defo kan ikke akseptere de tilfeldige økonomiske virkningene fusjonen gir for andre nettselskaper. Det kan ikke være slik at et selskap uten å ha løftet en finger, kan vinne eller tape betydelige inntekter gjennom en utilstrekkelig inntektsrammemodell? Ønskes det en viss grad av troverdighet til modellen, og ønsker man at selskapene skal jobbe smart og effektivt, må dette ryddes opp i.

Virkningene beskrevet overfor inntrer fra 2018 dersom inntektsrammemodellen videreføres som i dag. Med andre ord, her er det tid til å foreta nødvendige korrigeringer.

VI TROR PÅ NVE

Vi har allerede gjort NVE gjennom et møte oppmerksom på problemstillingen. Og for egen regning i Defo, tror vi at NVE ønsker å gjøre noe med dette. Ellers blir jo inntektsrammene en andel av potten, der nettsjefens inntekter blir å betegne mer som et resultat av en innsats i ett tippelag, enn som en konsekvens av effektiv drift. Slik kan det ikke være. Og dessuten har NVE gjennom inntektsrammemodellen sørget for at det er forskjeller på det å drive nettselskaper i grisgrendte og bynære strøk.  Den forskjellen er selvsagt den samme som før.