Av en undersøkelse fremgår det at energibransjen har god struktur på virksomhetsstyringen, men at enkeltselskaper har et betydelig forbedringspotensial. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

I en ny undersøkelse mener energibransjen selv at de har god struktur på virksomhetsstyringen, men at enkeltselskaper har betydelig forbedringspotensialet.

Kilde: Energi Norge

Energi Norge har i samarbeid med Capgemini Consulting gjennomført en studie av virksomhetsstyringen i energibransjen, hvor formålet har vært å kartlegge energiselskapenes praktisering og hvilken verdi virksomhetsstyringen har for organisasjonen.

Et hovedinntrykk i undersøkelsen er at mindre fokus legges på det tradisjonelle budsjettet og erstattes av rullerende prognoser som et bedre instrument for styring. Bedre strategiimplementering fremstår som området hvor virksomhetsstyringen har størst verdi for selskapene og er på topp tre listen over viktigste forhold.

– Godt gjennomført virksomhetsstyring er viktig for å få til effektiv drift av energiselskapet sier Trond Svartsund, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Studien gir god innsikt

22 energiselskaper har besvart spørreundersøkelsen, jevnt fordelt på større og mindre selskaper. For fire av selskapene er det gjennomført fokusintervjuer. Tilsammen gir studien god innsikt i praktiseringen av virksomhetsstyringen og forbedringsområder i næringen.

Bedre strategiimplementering fremstår som området hvor virksomhetsstyringen har størst verdi for selskapene og er på topp tre-listen over viktigste forhold. For de mindre selskapene fremkommer det å engasjere ledergruppen til å ta større ansvar, og være pådriver for planlegging og gjennomføring av strategiimplementeringen, som en hovedutfordring. Et stort flertall av de mindre selskapene opplever at dette i dag ikke skjer i tilstrekkelig grad.