Kraftnæringen, med tilknyttede underleverandører, tar helikoptersikkerhet på største alvor. (Illustrasjonsfoto: Verico)

Kraftnæringen, og underleverandører, er store brukere av helikoptertjenester. Derfor har Energi Norge og en rekke samarbeidspartnere utarbeidet en veileder for sikker helikoptertransport.

Kilde: Energi Norge

Etter den tragiske ulykken på Turøy er det mange som lurer på kraftnæringens tiltak opp mot helikoptersikkerhet. Energi Norge har i samarbeid med en rekke medlemsbedrifter, NHO Luftfart, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Luftfartstilsynet og Flysikkerhetsforum tidligere utarbeidet en veileder med anbefalte krav og retningslinjer for helikoptertransport. 

Veilederen tar for seg anbefalte krav til helikopteroperatør og helikoptertransport i forbindelse med utbygging, rehabilitering, riving, reparasjoner og vedlikehold av kraftnett og produksjonsanlegg.

Formålet med veilederen er å bidra til økt sikkerhet ved inngåelse av kontrakter og gjennomføring av helikoptertransport.