Ved hjelp av flere tusen sensorer i sentralnettet skal Statnett oppdage strømbruddene før de skjer. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Statnett skal installere flere hundre tusen sensorer i kraftnettet for å oppdage strømbruddene før de skjer. Resultatet skal bli enda sikrere strømforsyning.

Kilde: Skrevet av Newswire for Statnett

I dag overvåker Statnett det sentrale strømnettet i det som kalles sanntid. Men det er likevel en forsinkelse i informasjonen som kontinuerlig samles inn. 

– Med ny teknologi og mange flere sensorer vil vi kunne oppnå ”virkelig sanntid”, uten forsinkelse. Selv om vi bare vinner ett sekund eller to, vil det kunne være nok til at vi får tid til å hindre at det oppstår et strømbrudd, sier Lars Konrad Silset, som leder Statnetts avdeling for kontroll- og styringssystemer.

Tiltakene kan iverksettes automatisk av datamaskiner som forstår hva som skal gjøres. Av tidligere hendelser har maskinene lært hva som er den beste responsen på problemet.

IT-evolusjon pågår

– Dette er ikke fremtiden, men det skjer her og nå. Det sentrale strømnettet er allerede digitalisert, og datasystemene vi har utviklet er i stand til å løse noen av disse oppgavene. Vi står midt oppe i en IT-evolusjon. For vanlige strømkunder vil det bety en sikrere strømforsyning, sier Silset.

Sensordata er det nye store i kraftbransjen.

– Statnett har mange sensorer i dag, men vi kan nok bruke dem enda smartere, sier han.

En del strømbrudd skyldes feil på komponenter i kraftsystemet. Etter hvert som komponenter skiftes ut, skal de i årene fremover erstattes av nye komponenter med sensorer som blant annet vil kunne varsle når er det er på tide å bytte dem ut.

– Vi har 150 transformatorstasjoner rundt om i landet, og hver stasjon har svært mange komponenter. Bare i én transformator kan vi ha svært mange sensorer som måler forskjellige ting. Det kan også bli aktuelt med sensorer i ledningsnettet. Totalt sett kan det dreie seg om flere hundre tusen sensorer som skal plasseres ut, anslår han.

Mer komplisert

Sensorene vil generere enorme datamengder som skal samles inn og analyseres. Dette kalles Big Data.

– Med ny teknologi kan vi strømme data fra målepunkter i kraftsystemet kontinuerlig, med en forsinkelse på bare et par millisekunder. Fordelen er at vi da kan bygge inn automatikk som kan reagere ekstremt raskt basert på informasjon med veldig høy kvalitet, sier Silset.

Styringen av det norske kraftsystemet blir stadig mer komplisert. Endring i forbruksmønster, mer uforutsigbar vindkraft og mellomlandsforbindelser med utlandet krever mer avanserte IT-systemer.  

– Slik kraftproduksjonen og strømforbruket er i dag, vil det ikke være om noen år. Det blir flere og flere vindmølleparker og solcellepaneler, kanskje også solcelleparker. De er avhengig av sol og vind og produksjonen er mye mindre forutsigbar enn vannkraft. Det betyr at Statnett må ha gode IT-verktøy for å sørge for balanse mellom forbruk og produksjon. Og vi må ha nøyaktige værprognoser for å planlegge kraftproduksjonen for de neste timene, sier Lars Konrad Silset.