To dødsulykker hos underleverandører i løpet av kort tid. Nå samler Statnett ledelsen i de største av sine leverandørselskaper for å komme til bunns i hvordan dette kunne skje. Sikkerhetskulturen vil bli gått nøye etter i sømmene. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Etter å ha opplevd to dødsulykker på kort tid, samler nå Statnett ledelsen i de største av sine leverandørselskaper. - Dette er ikke en akseptabel situasjon, og svært krevende for oss alle. Vi må finne ut av hvordan dette kunne skje. Alle som er på jobb for Statnett skal komme trygt hjem, sier Auke Lont, Statnetts konsernsjef. – Våre tanker går nå til de etterlatte og alle andre som er berørt. Etter en slik tragedie gjør vi alt vi kan for å ta vare på hverandre.

Kilde: Statnett

Konsernsjef Auke Lont vil innkalle ledelsen i alle de største leverandørselskapene til et møte med Statnett. Temaet er de to tragiske dødsulykkene som har skjedd på Statnetts ledningsprosjekter den siste tiden. Den første fant sted i Flekkefjord kommune under arbeidet med ledningsprosjektet Vestre Korridor på Sør-Vestlandet, den andre fant sted i går i Hemnes i Nordland, under arbeid med oppgradering av strømledningen mellom Namsos og Nedre Røssåga.  

– Vi har opplevd to dødsulykker på to uker hos to av våre underleverandører. Vi vil til bunns i hvordan dette kunne skje. Dette er ikke en akseptabel situasjon. Alle som er på jobb for Statnett skal komme trygt hjem, sier Auke Lont.    

– Statnett har de siste årene satset tungt på HMS-arbeid. Vi jobber i høyden og med strøm. Det er risikofylt, men forsvarlig så lenge vi bruker riktig utstyr, har riktig opplæring, følger sikkerhetskravene og utviser god dømmekraft. Vi har tro på de tiltakene vi allerede har i gang, men det er ikke nok. Vi må gjøre mer. Jeg vil intensivere samarbeidet med leverandørene våre. Jeg vil derfor møte toppledelsen hos alle våre store leverandører, og starter umiddelbart med å innkalle disse for at de skal legge frem sine vurderinger av egen HMS-kultur, sine resultater og handlingsplaner. Vi ønsker å jobbe sammen med leverandørene våre for å gjøre arbeidsdagen trygg for alle, sier Lont.  

Statnett har i dag strenge HMS-krav i alle faser av våre utbyggingsprosjekter, men oppfølgingen skal strammes ytterligere til. I 2016 har oppmerksomheten vært rettet mot kultur, adferd og holdninger. Som et ledd i dette vil en rekke tiltak nå bli iverksatt:   

  • Strengere krav ved prekvalifisering og utvelgelse av leverandører. 
  • Tettere og hyppigere oppfølging av leverandørselskapene i form av revisjoner, kontroller, sanksjoner ved sikkerhetsbrudd etc. 
  • Krav til kultur og etterlevelse. Vi vil følge tettere opp faktorer som påvirker hvordan kravene faktisk praktiseres i hverdagen. Det skal jobbes enda mer med adferd.
  • Vi vil ha et særlig fokus på å sikre at læring og regler når helt frem til «de ytterste leddene» i leverandørselskapene. 

– Vi vil også gå gjennom våre interne regler og rutiner, og organiseringen av vårt eget arbeid, fastslår Auke Lont.

– Våre tanker går nå til de etterlatte, og til alle dem som er berørt i og utenfor Statnett. Vi gjør vårt ytterste for å ta vare på hverandre i denne tragiske situasjonen, avslutter han.