Norge har gode forutsetninger for å bli vertskap for grønne datasentre. Nå ber Stortinget Regjeringen om en strategi. (Illustrasjon: NITO)

Stortinget ber Regjeringen utarbeide strategi for etablering av grønne datasentre. Elavgiften for datasentre med uttak av under 5 MW kraft foreslås å reduseres. - Dette er vi veldig positive til, sier NITO-president Trond Markussen.

Kilde: NITO

Behovet for lagring av data skyter i været. Norge har samtidig mange fortrinn når det gjelder lagring av store datamengder og drift av datahaller. God tilgang til sikre fjellhaller og billig kraft for kjøling av servere kan gjøre Norge konkurransedyktige internasjonalt.

Stort verdiskapingspotensial

NITO mener lagring og drift av datahaller har stort potensiale til å gi inntekter og nye arbeidsplasser, og dermed bidra til utvikling av IKT-sektoren/kompetansen i Norge. I dag har ikke norske datahaller tilstrekkelig kapasitet til å betjene de store internasjonale konsernene. Datalagring flyttes derfor gjerne til utenlandske selskaper med støttefunksjoner i lavkostland.

I revidert nasjonalbudsjett for 2015 ble el-avgiften for datasentre redusert til samme nivå som for kraftkrevende industri, men dette var bare for datasentre som bruker mer enn 5 MW. Det har vist seg at ingen gjør det, og avgiftsreduksjonen har derfor ikke hatt tilstrekkelig effekt på etableringen av datahaller.

Sterkere satsing på datahaller

NITO har vedtatt å jobbe for at det etableres en helhetlig satsing på datahaller i Norge. – Det må utarbeides gunstige skatte- og avgiftsregler og vi må etablere kompetansemiljøer med kapasitet til å ta både drift, vedlikehold og lagring av data for de store IT-selskapene og for offentlige virksomheter, påpeker Markussen.

Trenger flere fiberkabler til utlandet

Samtidig med at Stortinget 2. mai ber Regjeringen om en strategi rundt grønne datasentre, utfordres regjeringen også på hvordan det raskt kan etableres flere fiberkabler til utlandet.

– Kabler til utlandet er helt nødvendig for å styrke grunnlaget for etablering av datasentrene, sier Markussen. – Vi er derfor glad for at regjeringen blir bedt om å legge fram en sak om også dette. NITO stiller gjerne på møter om dette.