Med 13,1 TWh mot 2,4 TWh i Norge er Sverige i suveren lederposisjon i markedet for elsertifikater.

Per 1. april 2016 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 15,5 TWh. Av dette er 13,1 TWh bygget i Sverige og 2,4 TWh i Norge.

Kilde: NVE

Produksjonen fra disse nye anleggene inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020.

Dette kommer fram i oversikten Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten viser blant annet elsertifikatberettiget kraftproduksjon, godkjente anlegg og prisutvikling. Oversikten inneholder tall for Norge og Sverige.