Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge.

Smartere nett og nye forbruksmønstre stiller nye krav til bedriftene som sørger for nett og kraft til forbrukerne lokalt. Nytt medlem i Smartgridsentret KS Bedrift Energi vil gjerne høste erfaringer med smartgrid og nye teknologier.

Kilde: Smartgridsenteret

Selv om de har KS i navnet er KS Bedrift en egen organisasjon uavhengig av KS som er kommunesektorens organisasjon. KS Bedrift organiserer i hovedsak offentlig eide selskaper i Norge, deriblant rundt 90 energiselskaper som er samlet i KS Bedrift Energi. Mange av dem er viktige lokale bedrifter med både kraftproduksjon, nett og bredbånd. 70 av selskapene er nettkonsesjonærer.

– Vi ser at det blir store endringer for sektoren, både på forbruk og distribusjon. Nytt forbruksmønster, ny produksjon og klimaendringer med ekstremvær stiller mye større krav til driften av nettet. Det krever økt innslag av IKT i kraftsystemet og innovasjon i sektoren. Målet om Norge som lavutslippsland i 2050 er en viktig driver for innovasjon, sier direktør Kristin H. Lind i KS Bedrift Energi. 

Vil få med alle

Smarte nett og kommunikasjon til hver husholdning åpner for helt nye områder for energiselskapene og deres eiere som i stort er kommuner, for eksempel helseteknologi.

– Vi er opptatt av at hele Norge skal få del i den nye teknologien. Da blir Smartgridsenteret og demoprosjektene viktige arenaer for oss for å være med og se og høste erfaringene de får der, sier hun.

Ingen av medlemmene i KS Bedrift Energi er direkte medlem av Smartgridsenteret, men flere er indirekte med via Nettalliansen. Når det gjelder FoU-prosjekter, trekker medlemsbedriftene i KS Bedrift Energi på REN og Nettalliansen.

– Vi har promotert REN og Nettalliansen overfor medlemmene våre. Begge har gjort en innsats for å få flere mindre selskaper til å bli med i FoU-prosjekter som kommer hele bransjen til gode, sier Lind. 

Informasjonsdeling

Lind ser frem til å bli med i Smartgridsenteret.

– Informasjonsdeling blir veldig nyttig for oss. Vi tror at Smartgridsenteret vil gi oss lett tilgjengelig informasjon om det som skjer. Jeg ser at på nettsidene ligger allerede mange interessante rapporter, for eksempel om big data, sier hun.

For energiselskapene blir det en utfordring å ta i bruk alle dataene som samles inn og tolke dem slik at informasjonen kan brukes til fremtidige investeringer og drift av nettet.

De små selskapene lener seg mye på systemleverandørene når det gjelder ny teknologi. Gjennom Smartgridsenteret kan de bli oppdatert også uavhengig av enkeltleverandører. 

Venter nye reguleringer

KS Bedrift Energi forbereder seg på at også næringspolitikken påvirkes som følge av endringene i energisystemet.

– Du får økt innslag av uregulert kraft på nettet, flere komponenter med ny teknologi kommer inn i nettet og det kommer nye lagringsmedier for å håndtere overskuddet av kraft. Alt dette vil trolig forandre forretningsmodellene til energiselskapene. Da vil myndighetene sannsynligvis følge på med reguleringer, sier hun.

KS Bedrift jobber mye med lover og forskrifter og prøver å påvirke myndighetene til å lage gode rammevilkår for selskapene.

– Målet vårt er å bedre rammebetingelsene for medlemmene våre, både forretningsmessig og samfunnsmessig, Da må vi være i forkant. sier Lind.