Olje- og energiminister Tord Lien har klokketro på at markedskreftene vil sørge for balanse mellom tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet. Det stiller kollega Ibrahim Baylan i Sverige et stort spørsmålstegn ved. (Foto: OED)

Sveriges energiminister, Ibrahim Baylan, og Norges energiminister, Tord Lien, har lest to forskjellige lærebøker om hvordan bygge fremtidens kraftmarked.

Kilde: LOS Energy

Tord Lien har tro på at markedskreftene sørger for balanse mellom tilbud og etterspørsel. Baylan derimot har liten tiltro til at markedet selv sørger for energisikkerhet til riktige priser i fremtiden. 

– Å vente på markedsaktørene vil gi store ubalanser og dertil både for høye og lave priser i markedet. Det vil hverken tjene konsumenter eller produsenter, uttalte Baylan i forrige uke.

Vi følger nøye med utviklingen i den svenske energipolitikken. Hva som skjer i vårt naboland vil ha betydning for hele det nordiske kraftmarkedet.