Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse er valgt til ny styreleder i Energi Norge. (Foto: Lyse)

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse er valgt til styreleder i Energi Norge. Han vil samle kraftnæringen og gi den en enda tydeligere stemme utad.

Kilde: Energi Norge

Nygaard ble valgt under Energi Norges generalforsamling i Oslo i går. Han har vært varamedlem i styret siden 2014.
– Jeg er opptatt av å samle kraftnæringen og at vi blir tydeligere på de sakene vi faktisk skal prioritere, sier Nygaard.

Eimund Nygaard etterfølger konsernsjef Tore Olaf Rimmereid i E-CO som har vært Energi Norges styreleder de siste fire årene.

Nye styremedlemmer er Bjarne Slapgard fra Gudbrandsdal Energi, Ove Sørdahl fra Indre Salten Energi, Christian Stav fra NTE og Irene Egset fra Statkraft.

Styret 2016-2017:

  • Styreleder: Konsernsjef Eimund Nygaard, Lyse 
  • Nestleder: Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter, Hafslund 
  • Everksjef Birger Høyland, Jæren Everk
  • Everksjef Kristin Reitan, Kvikne-Rennebu Kraftlag 
  • Konserndirektør Marit Torgersen, Eidsiva Energi 
  • Adm. direktør Bjarne Slapgard, Gudbrandsdal Energi 
  • Adm. direktør Ove Sørdahl, Indre Salten Energi 
  • Konsernsjef Christian Stav, NTE 
  • Konserndirektør Irene Egset, Statkraft