Den internasjonale vindkraftgiganten Envision kjøper det norske teknologiselskapet BazeField.

En av verdens ledende teknologibedrifter innen energi, Envision Energy kjøper det norske teknologiselskapet BazeField. Det Porsgrunnsbaserte selskapet er allerede blitt en foretrukket leverandør av styringsteknologi for vindkraft over store deler av Europa. Med ny finansiell styrke, er BazeField rigget for å konkurrere på hele verdensmarkedet.

Kilde: NTB

BazeField har utviklet helt nye styringssystemer for vindkraft. Dette er med på å forenkle og effektivisere driften av vindkraftparker. Teknologien brukes allerede av store vindkraftprodusenter i Europa. 

Envisions direktør, Felix Zhang sier at Envision går inn i BazeField for at selskapet skal bli rigget for videre vekst og internasjonal eksponering. Begge selskapene vil tilføre hverandre kompetanse, men skal operere uavhengig av hverandre. 
– Fortsatt er markedet for digitale energiteknologi på et tidlig stadium. Derfor er det spennende å få eksponert BazeField inn på verdensmarkedet, sier Zhang. 

– Vi tok et strategisk valg om å få med oss en internasjonal partner, sier BazeFields administrerende direktør, Sigurd Juvik. Det var mange interesserte, men Envision er uten tvil den riktige partneren for oss. Selskapene har en lignende visjon, en god driv og et ønske om innovasjon. Det vil hjelpe oss i den internasjonale konkurransen, sier han. 

En drivkraft for grønnvekst og fornybar energi
Alt Envision og BazeField arbeider med, er med på å bidra til å innfri de internasjonale målene om bruk av mer fornybar energi. Foruten vannkraft, som vi er vant med i Norge, så er sol og vind de viktigste bidragsyterne til å oppnå dette. 
– Med vår teknologi kan driften av sol- og vindkraft bli mer effektivt, sier Juvik. 

Selskapet har hatt stor vekst, og leverer nå til de ledende vindkraftprodusentene. BazeField Wind Farm Management System er en markedsledende programvare som allerede teller mer enn 7 GW installert programvare i USA, Storbritannia, Irland, Sverige, Nederland, Tyskland, Belgia, Frankrike, Finland og Norge. 

Energileverandører innen fornybar energi er pålagt å levere prognoser for sin produksjon til forhandlere som selger kraft på det åpne markedet. Envision Energy og BazeField sin løsning gir tilgang til sanntidsdata fra vindturbiner og solcellepaneler. Dette gjør det mulig for energileverandører å forutsi produksjonen. 

Vokser videre – og ansetter 
Begge selskapene kan nå vokse, og det er allerede planlagt flere nye ansettelser i BazeField. 
– Det blir investeringer i Norge, Europa og senere resten av verden, sier Juvik. 

Sigurd J. Juvik har ledet selskapet i utviklingen fra et konsulentselskap innen programvare til et globalt selskap med fokus på produkter. Baze Technology har utviklet innovative produkter benyttet i offshore, maritim og fornybar industri.