Turistbrosjyren til Modalen kommune lyver ikke.

Så mange politikere i Modalen er involvert i småkraft, at formannskapet ikke hadde nok habile representanter til å uttale seg om åtte planlagte småkraftverk i kommunen.

Nå må spørsmålet om utbygging av åtte småkraftverk i Modalen behandles av et kommunestyre som vil bestå av åtte vara- og fem faste representanter, skriver Strilen.no. Dersom alle de åtte prosjektene realiseres, vil de til sammen kunne produsere 55,4 GWh årlig.

Modalen kommune ligger i Hordaland og har bare 400 innbyggere.

Ordføreren Tom Kristian Thorsen kan ikke delta, da han er gift med styrelederen i Modalen kraftlag BA, som står bak sju av konsesjonssøknadene. Småkraft AS står bak det åttende prosjektet.

Konsesjonssøknadene gjelder Nåmdalselva, Tverråna, Budal II, Kvernhusfossen, Todeilselva, Seljedalselva, Bleidalselva og Almelidelva. NVE har sendt prosjektene på høring, og kommunen må uttale seg innen fristen 1. juli.

Vanligvis tar formannskapet seg av slike saker, men i dette tilfellet var så mange av medlemmene inhabile at selv med innkalling av samtlige vararepresentanter var det ikke mulig å få et beslutningsdyktig formannskap. Derfor går saken til kommunestyret.

Varaordfører Kristin Nåmdal sier til Strilen.no at hun regner med mest debatt om Kvernhusfossen, som Modalen kraftlag har søkt om å bygge. Dette er det økonomisk sett mest interessante prosjektet, men samtidig det som vil bli mest synlig i landskapet. Kvernhusfossen kraftverk kan gi en årsproduksjon på 8,6 GWh.