"Dette er et klassisk svensk, tradisjonelt kompromiss", svarte Ibrahim Baylan, Sveriges energiminister, da han fikk spørsmålet om hvordan fortsettelsen av kjernekraften rimer med at landet skal være 100 prosent fornybar.

Svenske politikere er enige om veien videre for landets energipolitikk. Nå er det ikke lengre snakk om politisk nedstengning av kjernekraften. Tvert i mot, "söta bror" åpner for bygging av ti nye reaktorer. Nye reaktorer erstatter eksisterende reaktorer når disse går ut på dato.

Kraftkommentar fra LOS Energy

«Dette er et klassisk svensk, tradisjonelt kompromiss», svarte Ibrahim Baylan, Sveriges energiminister, da han fikk spørsmålet om hvordan fortsettelsen av kjernekraften rimer med at landet skal være 100 prosent fornybar. Kjernekraftskatten skal fjernes for å bedre rammebetingelsene for kjernekraften i det nordiske kraftmarkedet. 

– Vi kan inte förtidspensionera svensk kärnkraft, sier Lars Hjälmered, energipolitisk talsperson i Moderaterna.

Politikerne er også enige om å utvide elsertifikatsystemet etter 2020, med ytterligere 18 TWh. Det tilsvarer halvparten av vindkraftproduksjonen vi hadde i Norden i fjor!

Hovedpunktene i energiforliket

  • Senest i 2045 skal Sverige ikke ha noe nettoutslipp av klimagasser til atmosfæren, og deretter skal utslippene være negative.
  • Målsetninger er at kraftproduksjonen i 2040 skal være 100 prosent fornybar. Dette er et mål, og ikke en stoppdato som forbyr kjernekraft, og det innebærer heller ikke politisk vedtatt stenging av kjernekraft.
  • Energipolitikken skal dreies bort fra fokus på levert energimengde (TWh), og over mot levert effekt (MW).