Uten økt forbruksavgift ville prisen på elektrisk kraft til husholdninger vist markant nedgang i 1. kvartal 2016. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 28,7 øre/kWh i 1. kvartal 2016. Dette er en nedgang på 8,3 prosent fra 1. kvartal i 2015. Økt forbruksavgift på elektrisk kraft gjorde at total strømpris for husholdningene var tilnærmet uendret i samme periode.

Kilde: SSB

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 87,4 øre/kWh i 1. kvartal 2016. Dette er tilnærmet uendret sammenlignet med 1. kvartal 2015. Av dette utgjorde kraftprisen 28,7 øre/kWh, nettleien 26,6 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 32,1 øre/kWh.

Billigst med elspotpris og fastpris med inntil ett års varighet

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen og fastpriskontrakter med inntil ett års varighet hadde de billigste kontraktstypene i 1. kvartal med henholdsvis 26,9 og 26,8 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Om lag 70 prosent av strømmen til husholdningene ble solgt gjennom elspotprisavtaler. Variabel-pris-kontrakter var den dyreste kontraktstypen i 1. kvartal 2016 med en gjennomsnittlig pris på 33 øre/kWh. For nye kontrakter med over ett års varighet var prisen 27,4 øre/kWh. Prisen for eldre fastpriskontrakter var 31,1 øre/kWh.

Lavere strømpriser for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 27,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 1. kvartal 2016. Det er en nedgang på 6,2 prosent fra 1. kvartal i 2016. For industri, utenom kraftintensiv industri, gikk prisen ned med 7,7 prosent og var på 26,4 øre/kWh.

Økt strømpris for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 30,8 øre/kWh i 1. kvartal 2016. Dette er en øking på 1,7 prosent sammenliknet med 1. kvartal 2015. Det meste av strømmen i kraftintensiv industri kjøpes gjennom fastpriskontrakter som i dette kvartalet var dyrere enn kontrakter tilknyttet elspotprisen.