Industrien brukte mer energi i 2015 mål mot 2014. Nedgang i kostnadene skyldes i hovedsak lavere energipriser. På bildet: nikkelverket til Glencore i Kristiansand. (Foto: Tore Halvorsen)

De samlede energikostnadene for industri og bergverk var over 1 milliard kroner lavere i 2015 enn i 2014, viser foreløpige tall. Energibruken økte i samme periode med rundt 1,6 prosent. Nedgangen i kostnadene skyldes i hovedsak lavere energipriser.

Kilde: SSB

Energikostnadene for industri og bergverk var på 18 milliarder kroner i 2015. Nedgangen fra 2014 kan sees i sammenheng med lavere energipriser.

Innkjøpt elektrisk kraft utgjør over 70 prosent av energikostnadene i industri og bergverk. Til tross for en økning i forbruket av innkjøpt strøm på 1 prosent fra 2014, bidro nedgangen i strømprisenpå 4 prosent til at de totale energikostnadene sank med nesten 400 millioner kroner. Gjennomsnittsprisen for petroleumsprodukter benyttet til stasjonært bruk sank med 11 prosent fra 2014, mens prisen på gass sank med 13 prosent.

Den totale energibruken økte med 1200 GWh og var 76 900 GWh i 2015. Det meste av denne økningen kommer fra økt bruk av egentilvirkede energiprodukter. Forbruket av egentilvirket gass økte med hele 850 GWh fra 2014 og var på 10 500 GWh i 2015. En stor andel av økningen i egentilvirket gass kommer fra anlegg som hadde produksjonsstans i deler av 2014, men som var tilbake i full produksjon igjen i 2015. Det ble til gjengjeld innkjøpt 11,7 prosent mindre energi fra fjernvarme og damp, og det ble i 2015 totalt brukt rundt 1 030 GWh av disse energiproduktene.