Norge hadde i fjor 150–200 hjemmeprodusenter av solenergi, viste en beregning. Antallet kan bli dobbelt så høyt i år. Foto: Privat/Hege Westskog

Tre typer motivasjon får folk til å installere solcellepaneler på eget hus: Enten er de veldig teknologiinteresserte, veldig engasjert i grønn energi eller de vil starte bedrift innen solenergi.

Dette er foreløpige funn i forskningsprosjektet «Strøm fra folket», forteller forskningsdirektør Hege Westskog i Cicero.

I tillegg til å undersøke hva som motiverer folk til å produsere elektrisitet på eget tak, ser prosjektet på bruken av egenprodusert solkraft.

Lite å tjene på salg

Inntrykket er at «hjemmeprodusentene» benytter kraften til egne formål.

– I Norge lønner det seg å bruke denne energien selv, fordi man får for lite betalt for å levere til nettet, sier Westskog.

energibransjen snakker med Hege Westskog på telefon fra Kirkenes. Hun forteller at det også der finnes hus med solcellepanel på taket, selv om det ikke er mange – kun fire foreløpig i Kirkenes.

Forskningsdirektør Hege Westskog i Cicero intervjuer folk om hvorfor de installerer solcellepaneler på taket. Foto: Cicero

Trolig dobling på ett år

I fjor hadde Norge 150–200 hjemmeprodusenter av solenergi, viste en beregning. Westskog regner med at antallet vil doble seg i år. I andre land er fenomenet mer utbredt. For eksempel har nesten en halv million mennesker i England solcellepaneler som strømkilde i hjemmet.

I prosjektet «Strøm fra folk» skal forskere intervjue folk om deres erfaringer med strøm på eget tak, hva som motiverer dem til å velge solceller, og hvilke barrierer de har for å starte med egen strømproduksjon. Prosjektet ser også på hvilke andre aktører de må forholde seg til og hvilken politikk som skal til for å få flere over på solkraft.

Tre brukergrupper

Prosjektet startet i fjor og skal pågå til 31. mars 2018. Et utvalg fra tre ulike grupper intervjues:

1.       Pionerene som har gjort alt selv.

2.       Huseiere som flytter inn i bolig med soltak, for eksempel i økolandsbyen i Hurdal eller Skanskas boliger i Arendal.

3.       Huseiere som inngår avtale med selskapet Otovo om å få installert solcellepanel på taket. De betaler en fast, månedlig pris for å disponere kraften. Overskuddskraft selger Otovo til nettet.

Mange partnere

Prosjektet ledes av Cicero. Prosjektpartnere fra Norge inkluderer Universitetet i Oslo, Fridtjof Nansens Institutt, SINTEF Energi AS, Akershus fylkeskommune, Agder Energi AS, Skagerak Energi AS, Lyse Elnett AS og NVE. Internasjonale partnere er Durham University (UK) og Freie Universität Berlin (Tyskland).

«Strøm fra folket» er finansiert av Norges forskningsråd og samarbeidspartnere fra næringslivet.

Plusskunder for Lyse

Samtidig viser andre prosjekter at mange også er interessert i å bli plusskunde hos nettselskap. For eksempel fikk Lyse Energisalg AS i løpet av bare ett døgn henvendelse fra 1800 interesserte da selskapet startet et pilotprosjekt der huseiere kan levere overskuddsstrøm fra egne solcelleanlegg.

560 av dem fikk positivt svar fra Lyse. Du kan lese mer om Lyses pilotprosjekt i juninummeret av Energiteknikk.